Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ποιός έφερε τους σκλάβους στην Αμερική;

Οι δουλέμποροι έδιναν στα πλοία τους τα πιο γραφικά ονό­ματα. Παραθέτουμε στην συνέχεια ονόματα 15 πλοίων, που διε­νεργούσαν το εγκληματικό δουλεμπόριο των νέγρων:

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι τεκμηριωμένες στους 4 τόμους "Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America" από την Elizabeth Donnan. Μπορούν να βρεθούν στην National Library Washington,DC και στην Carnegie Institute of Technology Library Pittsburgh, PA.
Όνομα πλοίου   |      Ιδιοκτήτες        |         Πραγματική Έθνικότης

«Abigail» ............ Aaron Lopez, Moses Levy and Jacob Franks Εβραίοι

«Crown» ............. Isaac Levy and Natham Simpson Εβραίοι

«Nassau» ........... Moses Levy Εβραίος

«Four Sisters» ..... Moses Levy Εβραίος

«Anne and Eliza» Justus Bosch and John Abrams Εβραίοι

«Prudent Betty» ... Henry Cruger and Jacob Phoenix Εβραίοι

«Hester» ............ Mordecai and David Gomez Εβραίοι

«Elizabeth» ......... Mordecai and David Gomez Εβραίοι

«Antigua» .......... Natham Marston and Abram Lyell Εβραίοι

«Betsy» ............. Wm. De Woolf Εβραίος

«Polly» .............. James De Woolf Εβραίος

«White Horse» .... Jan de Sweevts Εβραίος

«Expedition» ...... John and Jacob Rosevelt Εβραίοι

«Charlotte» ........ Moses and Sam Levy, Jacob Franks Εβραίοι

«Caracoa» .......... Moses and Sam Levy Εβραίοι


Πηγή: «Ποιος έφερε τους σκλάβους στην Αμερική», σελίς 17.
Από εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη.
("Who Brought the Slaves to America?" by Walter White Jr., 1968)

Πηγή:
iamthewitness.com
antipliroforisi.blogspot.gr
yiorgosthalassis.blogspot.com