Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝ"..!!!

ΑΓΗΤΩΡ, ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΞ, ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΜΑΝΤΗΣ, ΛΥΚΕΙΟΣ, ΑΙΓΛΗΤΗΣ,ΞΑΝΘΟΣ,ΞΑΝΘΟΚΑΡΗΝΟΣ, ΧΡΥΣΟΚΟΜΗΣ, ΔΕΙΓΕΝΕΤΗΣ, ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΗΣ, ΕΚΗΒΟΛΟΣ, ΤΟΞΟΒΕΛΕΜΝΟΣ, ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ, ΠΑΙΑΝ, ΗΙΟΣ, ΑΓΗΤΩΡ, ΑΓΡΑΙΟΣ, ΑΓΡΕΥΤΗΣ, ΑΓΡΙΟΣ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΑΓΥΙΕΥΣ, ΑΚΕΣΤΩΡ, ΑΚΡΙΤΑΣ, ΑΚΤΙΑΚΟΣ, ΑΛΑΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΚΑΚΟΣ, ΑΜΥΚΛΑΙΟΣ, ΒΟΗΔΡΟΜΙΟΣ, ΓΕΝΕΤΩΡ, ΔΗΛΙΟΣ, ΔΑΦΝΑΙΟΣ, ΔΑΦΝΙΟΣ, ΔΑΦΝΟΦΟΡΟΣ, ΔΑΦΝΙΤΗΣ, ΔΕΛΦΙΝΙΟΣ, ΔΗΡΑΙΝΟΣ, ΕΚΑΕΡΓΟΣ,


ΕΛΙΚΩΝΙΟΣ, ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ, ΖΗΝΟΦΡΟΝΩΝ, ΕΩΟΣ, ΧΡΥΣΟΚΟΜΗΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΧΡΥΣΟΛΥΡΗΣ, ΛΥΡΙΟΣ, ΣΠΕΡΜΙΟΣ, ΘΑΡΓΗΛΙΟΣ, ΘΑΡΓΗΛΙΩΝΟΣ, ΘΕΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΜΩΝ, ΘΕΟΞΕΝΙΟΣ, ΙΣΜΗΝΙΟΣ, ΙΣΜΗΝΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΣΙΟΣ, ΛΕΣΧΗΝΟΡΙΟΣ, ΛΕΥΚΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΑΤΙΟΣ, ΜΕΛΕΑΤΑΣ, ΧΡΗΣΜΟΔΟΤΗΣ, ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ, ΜΟΥΣΑΓΕΤΑΣ, ΜΟΥΣΟΚΟΜΗΣ, ΠΥΘΜΕΝΙΟΣ, ΠΥΘΙΟΣ, ΠΥΘΟΚΤΟΝΟΣ, ΧΡΥΣΑΩΡΤΗΣ, ΧΡΥΣΩΡΥΕΤΗΣ, ΟΛΒΙΟΣ ΔΑΙΜΩΝ, ΕΦΗΒΟΣ, ΑΙΩΝΙΟΣ ,ΧΡΥΣΟΛΥΡΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ, ΦΑΕΘΩΝ, ΣΙΛΤΑΚΑΣ, ΠΥΡΦΕΑΣ, ΠΥΡΦΑΕΦΩΝ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΤΕΤΡΑΧΕΙΡ, ΤΕΤΡΑΩΤΟΣ, ΤΕΝΕΑΤΗΣ, ΣΜΙΝΘΕΥΣ, ΣΑΥΡΟΚΤΟΝΟΣ, ΠΥΘΑΕΥΣ, ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ, ΟΛΒΙΟΣ,,ΟΛΒΙΟΔΟΤΗΣ, ΟΙΚΕΤΑΣ, ΛΥΚΟΡΕΥΣ, ΚΥΝΝΕΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ, ΧΑΡΟΠΟΙΟΣ, ΤΙΤΥΟΚΤΟΝΟΣ, ΑΓΛΑΟΤΙΜΟΣ,ΑΡΟΡΤΙΟΣ, ΤΙΑΤΑΝ, ΤΙΤΑΝΙΟΣ, ΜΕΜΦΙΤΗΣ, ΚΥΔΙΚΟΣ, ΚΟΥΡΟΣ, ΛΟΞΙΑΣ, ΑΓΝΟΣ, ΔΗΛΙΟΣ ΑΝΑΞ, ΠΑΝΔΕΡΚΗΣ, ΦΑΕΣΙΜΒΡΟΤΟΣ, ΒΑΚΧΙΟΣ, ΔΙΔΥΜΕΥΣ, ΑΣΤΕΡΟΟΜΜΑΤΟΣ, ΚΙΘΑΡΩΓΟΣ, ΤΟΞΟΤΗΣ, ΠΑΝΑΣ , ΔΙΚΕΡΩΤΑΣ, ΑΝΑΚΤΑΣ, ΦΗΜΗΣΜΕΝΟΣ,, ΠΟΛΥΩΝΙΜΟΣ , , ΧΡΥΣΑΟΡΤΗΣ, ΤΟΞΟΦΟΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΤΟΞΟΣ, ΦΑ'ΙΝΟΣ, ΤΙΤΥΟΚΤΟΝΟΣ ..ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΘΕΟΣ..


Πηγή: