Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΘΥΜΕΙΣΘΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΥΜΑΣ (Βίντεο)

ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΝ. ΟΜΙΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕ ΠΡΑΤΟΜΜΕΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΘΥΜΕΙΣΘΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΥΜΑΣ.
ΚΑΛΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΑΞ.
ΟΥΤΟΣ ΕΙΣ ΓΑΙΑ ΔΕΜΕΙ ΝΟΥ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΑ.
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΤΕ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΗΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΦΟΙΒΟ ΣΕΙΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡΑ ΙΝΑ
ΣΩΖΟΜΕΝ ΤΗ ΘΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΘΝΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΙΑ ΡΕΑ ΓΑ.
ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕ ΗΜΙΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.




Πηγή:
Σέκερης Απολλώνας
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ