Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Το σώμα μας ομιλεί Ελληνικά! (Βίντεο)

Όταν αποκωδικοποιούμε τα ονόματα τών οργάνων τού σώματός μας, η άγνοια μετατρέπεται σε Γνώσιν και θαυμάζουμε τούς πανεπιστήμονες ονοματοθέτες προγόνους μας.


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)