Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Η Αθηνά, τέκνον της Σοφίας... (Βίντεο)

Όταν η Δύναμις τού Διός συναντά την Σοφίαν τής Μήτιδος, το αποτέλεσμα είναι η γέννησις τής Αθηνάς. Το τέκνον αυτό φέρει τα χαρίσματα τών γονέων του, διότι το ΠΑ-ΙΔΙΟΝ είναι με τους γονείς του ΙΔΙΟΝ.