Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΕΥΡΥΝΟΜΗ!!!

Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψορρόου Ὠκεανοῖο.
(Ομήρου Ιλιας Σ 399)

ΧΑΟΣ, ΕΥΡΥΝΟΜΗ, ΕΡΩΣ:
ΙΕΡΑ ΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΓΕΝΝΗΤΟΣ!!!
ΙΝΑ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΟΣΜΩ ΛΑΜΠΕΙ Η ΤΡΙΑΣ
ΟΤΙ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΡΙΑΔΙ ΑΡΧΕΙ Η ΜΟΝΑΣ!!!


ΤΟ ΧΑΟΣ ΔΙΑΠΥΡΟΝ ΕΡΡΙΓΗΣΕΝ ΒΙΑΙΩΣ!
ΕΚΛΟΝΙΣΘΗ ! ΣΥΝΕΣΠΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ!
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΩΣ,
ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΕΡΑΥΝΕΙΑΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΔΙΝΗΣ,
ΜΕΤΑ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΠΛΟΚΑΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΟΣΤΡΥΧΩΝ ΚΥΜΑΤΙΣΤΩΝ,
ΑΝΕΔΥΘΗ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΟΥΣΑ ΓΥΜΝΗ,
Η ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΩΚΕΑΝΙΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ!


ΑΝΕΔΥΘΗ ΕΚΠΑΓΛΟΣ Η ΕΥΡΥΝΟΜΗ,
Η ΠΡΩΤΟ-ΦΑΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΜΟΡΦΗ,
Η ΥΨΙΣΤΗ ΘΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ !!!
Η ΕΥ ΕΥΡΕΩΣ ΡΕΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ¨ΕΙΝΑΙ" ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ"
ΤΟΥ ΠΑΝ-ΓΕΝΗΤΩΡΟΣ ΝΟΟΣ!
ΕΦΑΝΗ ΚΡΑΔΑΙΝΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟΝ
ΤΟΥ ΕΝ ΤΑΞΕΙ ΑΡΤΙ ΤΕΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ,
ΑΝΗΛΘΕΝ ΕΚΠΕΜΠΟΥΣΑ ΑΡΜΟΝΙΑΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΣ!


ΛΙΚΝΙΣΘΕΙΣΑ ΠΥΡΟΕΣΣΑ ΕΝ ΙΕΡΩ ΧΟΡΩ,
ΜΕΘ' ΕΡΩΤΟΣ ΣΤΑΛΑΖΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΟΘΟΝ Η ΘΕΑ,
ΕΜΑΓΝΗΤΙΣΕΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΝ ΒΟΡΕΑΝ,
ΤΗΝ ΑΡΧΕΓΟΝΟΝ ΖΩΟΔΟΤΕΙΡΑΝ ΟΡΜΗΝ,
ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΧΘΟΝΙΟΝ ΟΦΙΝ ΟΦΙΩΝΑ,
ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΚΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΟΡΜΩΜΕΝΟΝ!
ΟΥΤΟΣ ΛΑΓΝΟΣ ΠΕΡΙΕΠΛΕΞΕΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΡΕΘΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ,
ΙΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΝ ΩΟΝ,
ΙΝΑ ΤΕΧΘΗΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ!!!

ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ!!!
ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ!!!
ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΑΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ!!!

«Κατόπιν η ΘΕΑ δημιούργησεν τις ΕΠΤΑ πλανητικές δυνάμεις, ορίζοντας μια ΤΙΤΑΝΙΔΑ και έναν ΤΙΤΑΝΑ δια κάθε μίαν:
Την ΘΕΙΑΝ και τον ΥΠΕΡΙΩΝΑ δια τον ‘ΉΛΙΟΝ.
Την ΦΟΙΒΗΝ και τον ΆΤΛΑΝΤΑ δια τη ΣΕΛΗΝΗΝ.
Την ΔΙΩΝΗΝ και τον ΚΡΙΟΝ δια τον πλανήτη ΆΡΗΝ.
Την ΜΗΤΙΔΑ και τον ΚΟΙΟΝ δια τον πλανήτη ΕΡΜΗΝ.
Την ΘΕΜΙΔΑ και τον ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΑ δια τον πλανήτη ΔΙΑΝ.
Την ΤΗΘΥΝ και τον ΩΚΕΑΝΟΝ δια την ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ.
Την ΡΕΑΝ και τον ΚΡΟΝΟΝ δια τον πλανήτη ΚΡΟΝΟΝ»


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ στα ΑΡΚΑΔΙΚΑ [VIII) γράφει: 41,4
Δωδεκα περίπου στάδια από την ΦΙΓΑΛΙΑ υπάρχουν θερμά λουτρά. Όχι μακριά από αυτά ο ποταμός ΛΥΜΑΞ κατεβαίνει προς την ΝΕΔΑ. Παρά την συμβολή των ρευμάτων είναι το ιερό της ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ, σεβαστό από παλαιά και για την τραχύτητα του εδαφους δυσκολα προσιτό. Περί το ιερό υπάρχουν πολλά και πυκνά κυπαρίσσια. Σχετικά με την ΕΥΡΥΝΟΜΗ η κοινότερη άποψη μεταξύ των Φιγαλέων είναι πως πρόκειται για ένα προσωνύμιο της ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.
Οσοι όμως από αυτούς διέσωσαν αρχαίες αναμνήσεις λένε πως η ΕΥΡΥΝΟΜΗ είναι κόρη του ΩΚΕΑΝΟΥ, αναφερόμενη και από τον ΟΜΗΡΟ στην Ιλιάδα, πως είχε υποδεχθεί μαζί με την ΘΕΤΙΔΑ, τον ΗΦΑΙΣΤΟ.
Το ιερό της ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ το ανοίγουν μια ορισμένη ημέρα κάθε χρόνο, ενώ τον υπόλοιπο καιρό καθιερώθηκε να το κρατούν κλειστό. Τότε γίνονται θυσίες από την πόλη και από ιδιώτες. Δεν συνέπεσε να βρεθώ στην ΦΙΓΑΛΙΑ την ημέρα της γιορτής και δεν είδα το άγαλμα της ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ.
Από τους Φιγαλεις άκουσα πως η ξύλινη λατρευτική εικόνα της θεάς είναι ΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΥΣΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, και πως έχει τη μορφή γυναίκας ως τους γλουτούς. Το κάτω μέρος εχει τη μορφή ψαριού, πράγμα που ταίριαζε ως γνώρισμα μιας κόρης του ΩΚΕΑΝΟΥ, η οποία ζει στο βυθό της θάλασσας μαζί με την ΘΕΤΙ. Στην ΑΡΤΕΜΗ όμως δεν θα ήταν εύκολο να δοθεί η μορφή αυτή.

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:
σταδίοις δὲ ὅσον δώδεκα ἀνωτέρω Φιγαλίας θερμά
τέ ἐστι λουτρὰ καὶ τούτων οὐ πόρρω κάτεισιν ὁ Λύμαξ
ἐς τὴν Νέδαν· ᾗ δὲ συμβάλλουσι τὰ ῥεύματα, ἔστι
τῆς Εὐρυνόμης τὸ ἱερόν, ἅγιόν τε ἐκ παλαιοῦ καὶ ὑπὸ
τραχύτητος τοῦ χωρίου δυσπρόσοδον· περὶ αὐτὸ καὶ
κυπάρισσοι πεφύκασι πολλαί τε καὶ ἀλλήλαις συνεχεῖς.
τὴν δὲ Εὐρυνόμην ὁ μὲν τῶν Φιγαλέων δῆμος ἐπί-
κλησιν εἶναι πεπίστευκεν Ἀρτέμιδος· ὅσοι δὲ αὐτῶν
παρειλήφασιν ὑπομνήματα ἀρχαῖα, θυγατέρα Ὠκεανοῦ
φασιν εἶναι τὴν Εὐρυνόμην, ἧς δὴ καὶ Ὅμηρος ἐν
Ἰλιάδι ἐποιήσατο μνήμην ὡς ὁμοῦ Θέτιδι ὑποδέξαιτο
Ἥφαιστον. ἡμέρᾳ δὲ τῇ αὐτῇ κατὰ ἔτος ἕκαστον τὸ
ἱερὸν ἀνοιγνύουσι τῆς Εὐρυνόμης, τὸν δὲ ἄλλον χρό-
νον οὔ σφισιν ἀνοιγνύναι καθέστηκε· τηνικαῦτα δὲ καὶ
θυσίας δημοσίᾳ τε καὶ ἰδιῶται θύουσιν. ἀφικέσθαι
μὲν δή μοι τῆς ἑορτῆς οὐκ ἐξεγένετο ἐς καιρὸν οὐδὲ
τῆς Εὐρυνόμης τὸ ἄγαλμα εἶδον· τῶν Φιγαλέων δ'
ἤκουσα ὡς χρυσαῖ τε τὸ ξόανον συνδέουσιν ἁλύσεις
καὶ εἰκὼν γυναικὸς τὰ ἄχρι τῶν γλουτῶν, τὸ ἀπὸ τού-
του δέ ἐστιν ἰχθύς. θυγατρὶ μὲν δὴ Ὠκεανοῦ καὶ ἐν
βυθῷ τῆς θαλάσσης ὁμοῦ Θέτιδι οἰκούσῃ παρέχοιτο
ἄν τι ἐς γνώρισμα αὐτῆς ὁ ἰχθύς· Ἀρτέμιδι δὲ οὐκ
ἔστιν ὅπως ἂν μετά γε τοῦ εἰκότος λόγου μετείη τοι-
ούτου σχήματος.

ΠΕΡΙ ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ:
http://pyrron.blogspot.gr/2011/08/blog-post_8392.html
http://www.dailymotion.com/…/x17drp3_o-%CE%BC%CF%85%CE%B8o%… ΒΙΝΤΕΟ
http://enneaetifotos.blogspot.gr/2011/11/blog-post_18.html ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ της ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ
http://www.theogonia.gr/theoi/theoie/evrinomi.htm
http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_18_323_467.htm ΙΛΙΑΔΟΣ - ΡΑΨΩΔΙΑ Σ΄(στίχοι : 323-467) [Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ]
http://vagiablog.blogspot.gr/2011/09/iii.html

Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ