Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Θέε Απόλλων Φοίβε Ήλιε, άναξ δέλφων, αναξ φωτός.

Θέε Απόλλων Φοίβε Ήλιε, άναξ δέλφων, αναξ φωτός.
το ιδικόν σου πνεύμα εγέννησεν την αντίληψιν και εξ αυτού οι κόσμοι έλαβον την ισχύν της νοήσεώς των.
Αν δεν υπήρχες, το έρεβος δεν θα παρήγαγε νουν.
Εάν δε έρριπτες προς ημάς τας ακτίνας σου, δεν θα είχομεν αντίληψιν.


Εάν δεν περιέβαλλες ημάς, είμεθα τυφλοί. Γνώσιν δεν είχομεν.
Εν σοι ο άπειρος Θεός εν ενεργεί,
διότι η ιδική σου μορφή είναι απείρως τελειοτέρα εκ 'ολων των μόρφων
Χαίρε Φοίβε! κάλως όρισες..
Εὐφημεῖτ᾽ ἀίοντες ἐπ᾽ Ἀπόλλωνος ἀοιδῇ.
εὐφημεῖ καὶ πόντος, ὅτε κλείουσιν ἀοιδοί
ἢ κίθαριν ἢ τόξα, Λυκωρέος ἔντεα Φοίβου.
χιχιχιιι.....αεί νεάνις χρύσος 🌞💥🔥 θέος
καθ'όδον 13,5000 μετα...εις χθόνα τρέλα και τε χαός ...
αλλοί σε είδαν παλί, αλλοί σε ενιωσαν παλί,
αλλοι δυστυχοι δεν σε γνωρισάν ποτε..ο νοών νοείτω.


Πηγή:
Σέκερης Απολλώνας
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ