Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Μήλον τής Έριδος: Αποκωδικοποίησις τού Μύθου (Βίντεο)

Το Μήλον τής Έριδος, γιατί τελικώς το κερδίζει η Αφροδίτη και όχι η Ήρα ή η Αθηνά;
Τί υπονοεί το όνομα "Πάρις", ο οποίος καλείται να επιλέξη, μεταξύ τών τριών Θεαινών, την "Καλλίστην";
Τα καλώς φυλαγμένα, επί αιώνας, νοήματα τών μύθων φωτίζονται, πλέον, με την χρήσιν τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου και προσφέρονται, ως πολύτιμα δώρα, στους νομίμους κληρονόμους ΈΛΛΗΝΕΣ = Φωτεινούς Νόες.


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ