Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΙΣ!!!

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗΝ ΜΥΗΣΙΝ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΝ ΠΗΓΗΝ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΧΡΟΝΟΝ ΘΕΑΝ ΜΗΤΕΡΑΝ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΝ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ-ΦΟΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΜΑΛΛΟΥΣ ΣΕΠΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ!
ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ!

«ΟΣΤΙΣ ΓΙΓΝΩΣΕΙ ΔΕΝ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΕΝ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙ»

ΜΥΗΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΥΩ: ΚΛΕΙΝΩ ΣΦΙΧΤΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ!
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΙΩΠΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΗΤΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΧΡΟΝΟΥ ΝΟΥ.
ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΩΣ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΝ ΓΝΩΣΙΝ.
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΆΓΝΩΣΤΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Η ΘΕΟΤΗΣ ΕΔΡΕΥΕΙ.

Η ΥΨΙΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΥ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ.
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΘΕΟΥ.
Η ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΠΤΟΣ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΕΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
Η ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ.
Η ΑΜΙΜΗΤΟΣ ΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ, ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ.
Η ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΑΧΡΑΝΤΟΣ ΜΕΘΕΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΔΟΝΗΣΙΝ ΟΠΟΥ Ο ΝΟΗΤΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΥΓΑΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝ-ΧΡΥΣΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Η ΥΛΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ, ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ, ΕΞΥΨΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΓΝΥΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ!!!
Η ΑΡΡΗΤΟΣ ΥΨΙΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΖΕΥΞΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ

''ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΜΥΗΣΙΣ''
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΦΙΛΟΥ Ηριδανού Π. ΚΕΦΑΛΑ
Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ