Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟ ..... ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: <<Η Ελλάνια παράδοση αναφέρει τα πέντε γένη των ανθρώπων και ο Ελλάνιος φιλόσοφος ο Πλάτων, ο οποίος ήταν ένας από εμάς, μετάφερε την πληροφορία μέσα από το έργο του, ότι στο μέλλον θα εμφανισθούν δύο ακόμη θνητά γένη, το έκτον και το έβδομον, τα οποία θα συμπληρώσουν την ανθρώπινη εξέλιξη>>.


ΑΡΙΣΤΑΙΑΣ:
-Ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι» αναφέρει τα πέντε γένη των ανθρώπων το Χρυσό, το Αργυρό, το Χάλκινο, το Ηρωικό και το πέμπτο του Σιδήρου που είναι το σημερινό και για το οποίο γράφει:
-«Το πέμπτο Γένος, που είναι το χειρότερο όλων, είναι το τελευταίο γήινο γένος, γεμάτο πάθη, μαύρο και σκοτεινό... ακόμη και όταν γεράσουν οι γονείς, τα παιδιά δε θα τους τιμούν και θα τους βρίζουν με λόγια βαριά,..... οι ανόητοι, καθώς δε θα γνωρίζουν τη θεία τιμωρία... θα παίρνουν στα χέρια τους το δίκαιο κι ο ένας την πόλη του άλλου θα αφανίζει.
-Καμία τιμή δε θα έχει πια αυτός που σέβεται τον όρκο του, ούτε ο δίκαιος, ούτε ο αγαθός και περισσότερο θα τιμούν οι άνθρωποι τον κακούργο και τον υβριστή».(ΗΣΙΟΔΟΣ 169b - 192).
-Το Σιδερένιο γένος έχει απομακρυνθεί τελείως από τους θεούς και το πνεύμα και έχει αντιστρέφει την πραγματικότητα της ανθρώπινης φύσης.
-Ξέχασε το ηρωικό γένος και τα κατορθώματά του δεν το συγκινούν.
-Οι ήρωες αντικαταστάθηκαν από τους αντι-ήρωες της παρακμής, άτομα χωρίς πνευματική συγκρότηση, χωρίς καμία αξία και ικανότητα που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα, η οποία ευθύνεται γιατί αυτή τους εξέθρεψε και τους άφησε να ενδυναμωθούν και εντέλει να επικρατήσουν.
-Αν απεγκλωβιστεί η ανθρωπότητα από την κατάρα του υλισμού τότε μόνο θα μπορέσει να ανέλθει στα φωτεινά πεδία και μόνο τότε όσοι διασωθούν, από το σιδερένιο γένος, θα σταματήσουν την κατάπτωση και θα αναγεννηθούν.!!!

Πηγή:
Fileas Fonk
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ