Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Όταν ο Δίας Γόνιμον ποιεί την Διάνοιαν! (Βίντεο)

Η Δύναμις τού Διός, στον καιρόν τον ωρισμένον, παρεμβαίνει και γονιμοποιεί την Δανάην - Διάνοιαν, ώστε να ενεργοποιηθή η αντίληψις τού Ανθρώπου και να αυξηθή η κριτική ικανότης αυτού.

Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ