Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Η διά χειρών Ηρακλέους σύλληψις τού Λέοντος τής Νεμέας - Αποκωδικοποίησις τού Μύθου (Βίντεο)

Ο Λέων τής Νεμέας συν-λαμβάνεται από τον Ηρακλή, διά τών χειρών του. Η λέξις "χείρ" στην γενική πληθυντικού, "τών χειρών" μάς φανερώνει το ρήμα "είρω", που σημαίνει "λέγω" και "συνδέω".

Ο είρων, με την αγνήν δηλωτικήν έννοιαν τής λξεως, είναι ο λέγων. Ο Κένταυρος Χ-είρων, ως μέγας διδάσκαλος, ασφαλώς, δια τού λόγου μετέδιδε την Γνώσιν.

Περισσοτέρα ανάλυσις, στην αποκωδικοποίησιν τού σχετικού Μύθου...


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ