Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ε Ρ Ω Σ!!!

ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ Η ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ!

Ο ΠΟΘΕΙΝΟΣ ΣΤΙΛΒΩΝ ΑΝΑΔΥΘΕΙΣ ΘΕΟΣ, ΟΣΤΙΣ ΔΙΕΧΩΡΙΣΕΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΜΟΡΦΩΣΕΝ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΜΟΡΦΑΣ!.
Η ΘΕΙΑ ΠΥΡΙΦΛΕΓΗΣ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥΓΟΣ ΡΟΗ, Η ΑΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟΝ! 

Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ!
Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΣ ΗΤΙΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΩΣ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΦΛΟΞ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ «ἐρᾷ ὁ ἐρῶν τῶν ἀγαθῶν•» => ΕΡΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ! 

Ο ΕΡΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΙΟΝ ΣΠΙΝΘΗΡΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΙΝΑ ΤΕΛΕΙΩΘΕΙ ΤΕ ΙΝΑ ΒΙΩΣΕΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΕΥΞΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ!

ΟΥΤΟΣ ΔΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΠΥΡΟΣ, ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΙΝ!

“του Έρωτος αντικείμενο η του αγαθού αεί κατοχή – Εστιν ἄρα συλλήβδην, ἔφη, ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί”.[206.a. 11 – 12 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ]
«θεός με άνθρωπο δεν μειγνύεται, αλλά δια της μεσολαβήσεως του Έρωτος συντελείται πάσα ομιλία και διάλεκτος θεών προς τους ανθρώπους, είτε κατά την εγρήγορση είτε στον ύπνο[10] – θεὸς δὲ ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι». [203. a.1 – 4 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ]

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ

Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ