Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ: Έχει πλέον αρχίσει η διαδικασία ενεργοποίησης και των δώδεκα ελίκων του DNA!

-Έχει πλέον αρχίσει η διαδικασία ενεργοποίησης και των δώδεκα ελίκων του γενετικού σας κώδικα όπως εσείς αποκαλείτε, προκειμένου η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει χωρίς ανισορροπίες ψυχολογικές, πνευματικές και σωματικές την εποχή της μεγάλης κατανόησης.
-Οι νέοι άνθρωποι θα γίνουν οι πρόδρομοι της νέας εποχής.
-Για λόγους κοσμογονικών συνθηκών έχουμε επιστρέψει στη Γαία για να δώσουμε τα μυστικά κλειδιά των ουρανών στους Ελλάνιους ώστε να ανοίξουν τις πύλες των άστρων και να τερματίσουν την κοσμική μοναξιά τους, τόσο σαν αυτόνομες μονάδες όσο και σαν σύνολο για ολόκληρη την ανθρωπότητα.


-Αυτά τα κλειδιά για να σας δοθούν απαιτείται η ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης τουλάχιστον σε ένα ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της Γαίας που θα είναι η κρίσιμη μάζα για να ενεργοποιήσει τη βάση της δημιουργίας και να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την κοσμική μοναξιά που τη μαστίζει.
-Αυτό το ποσοστό και ακόμη μεγαλύτερο θα επιτευχθεί από τις κβαντικές συνθήκες του ηλιακού σας συστήματος.
-Ανοίξτε τις πύλες των άστρων με την ψυχή και το πνεύμα σας, για να πάρετε όλα αυτά που περιμένετε να πάρετε και που οφείλονται να σας δοθούν.

ΑΡΙΣΤΑΙΑΣ Ο ΛΥΡΙΟΣ
Πηγή: