Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΓΕΣΘΕ!!!


ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΕΣΘΕ,
ΕΝ ΕΡΩΤΙ ΠΥΡΦΟΡΩ ΤΕ ΦΛΕΓΟΝΤΙ, ΙΝΑ ΘΕΟΙ ΕΣΕΣΘΕ!

ΟΤΙ ΤΟ ΠΥΡ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΠΗΓΗΣ!
ΠΝΟΗ ΕΚ ΤΟΥ ΦΑΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΡΧΗΣ!

ΑΨΑΤΕ ΔΑΔΑΣ ΤΕ ΠΥΡΣΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΒΩΜΟΙΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ!
ΑΝΑΝΗΨΑΤΕ ΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟΝ ΦΛΟΓΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ!


ΣΥΝΤΟΝΙΣΑΤΕ ΣΥΝΔΕΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΕΝΑΟΥ ΠΥΡΟΣ,
ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΠΥΡΙΦΛΕΓΟΥΣ ΝΟΟΣ!

ΧΤΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΣ.
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΑΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΝ ΡΟΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΖΩΟΥ ΠΥΡΟΣ!

ΥΨΩΣΑΤΕ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΔΟΥΣΑΣ ΕΚ ΜΕΘΕΞΕΩΣ ΘΕΙΑΣ,
ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΕΝΤΡΩ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!

ΛΑΜΨΑΤΕ ΩΣ ΑΣΤΡΑ ΣΤΙΛΒΟΝΤΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ,
ΥΜΝΗΣΑΤΕ ΤΕ ΔΟΞΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΧΡΑΝΤΟΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ