Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ!!! ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΕΚΝΩΝ ΘΕΩΝ!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΛΛΑΣ!!!
ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ,  ΤΕΚΝΩΝ ΘΕΩΝ!!!

«Ουδέν αρ’ ην φίλτερον άλλο πατρίς.»
{ΘΕΟΓΝΙΣ, 6ος αιών π.Χ., Ελεγείαι Α 778}

«ΟΥΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕΝ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ»!!!
............................................................

«Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ελευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων• νῦν ὑπέρ πάντων ὁ αγών»
{ΠΕΡΣΑΙ, στ. 396-399}

«Ω! ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙΤΕ.
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΠΑΙΔΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ,
ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΩΝ ΘΕΩΝ,
ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ.
ΤΩΡΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝ»!!!

Ο ΙΕΡΟΣ ΠΑΙΑΝ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΥΣΕ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΦΟΡΜΟΥΣΑΝ ΑΓΕΡΩΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ!!!
..............................................................

"ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙΝ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΩ, Ή ΓΛΙΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ. ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΓΑΡ ΤΕΘΝΑΝΑΙ ΚΑΛΩΣ Η ΖΗΝ ΑΙΣΧΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΩΣ." {Ι.ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ Τόμος 2 Τ.44(42) Σ.222}

Ο ΕΛΛΗΝ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ, ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΤΟΗΤΟΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ!
...................................................................

«Κάλλιο είναι μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.» {ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ}
......................................................................

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ Ή ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ (ΚΑΤΕΧΕΙ) ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ, ΗΤΟΙ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΕΩΝ, ΙΔΕΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.

.- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ γαρ ο ελεύθων όπου ερά = Διότι ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος πηγαίνει όπου αγαπά. {ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥίΔΑ Τόμος Α-Θ Σελίς 1202}

.- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ παρά το ελεύθειν όπου ερά = Ελεύθερος, να πηγαίνεις όπου αγαπάς {ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ Ψηφιοθήκη ΑΠΘ}

.- ἘΛΕΥΘΕΡΟΣ. Ἔχει σχέση μέ τον μέλλοντα ἐλεύσομαι τοῦ ἄχρηστου ἐνεστ. ἐλεύθω (=ἔρχομαι).
Γιά περισσότερα παράγωγα δές στό ρῆμα ἔρχομαι. Κατά τόν Κούρτιο προέρχεται ἀπ’ τό ἐλεύθω ὅπου ἐρῶ (=ἀγαπῶ). Παράγωγα τοῦ ἐλεύθερος: ἐλευθερία, ἐλευθεριάζω, ἐλευθέριος, ἐλευθερόω-ῶ, ἐλευθέρωσις, ἐλευθερωτής, ἐλευθερωτέον. (Λατιν. liber).
ἜΛΕΥΣΙΣ (=ἐρχομός). Ἀπ’ τό ἐλεύσομαι τοῦ ἔρχομαι,
{ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ}

-ΕΛΕΥΣΙΣ: ....διά την από Δημήτερος έλευσιν..εκεί γαρ εύρε τον καρπόν ελθούσα, παρά το ελεύθω ελευσω, Ελευσίν..
{Etymologikon to mega; ēgoun, Hē megalē grammatikē: Etymologicum magnum; seu . ...}

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


https://books.google.gr/books… {Ιστορία του ελληνικού έθνους - Τόμος α΄ Απ.ΘΕΟΓΝΙΣ}

Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου - Νίκος Ξυλούρης


https://books.google.gr/books… { Iōannou Stovaiou anthologion, Τόμος 2 }


Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ