Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

2018 = 2!!! ΔΥΑΣ!!! ΕΤΟΣ 2ον ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!!!

2018 = 2!!!  ΔΥΑΣ!!!
ΕΤΟΣ 2ον ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!!!

ΔΥΑΣ! ΗΤΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ!
ΔΥΑΣ ! Η ΘΗΛΕΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΤΑΙ!
ΔΥΑΣ! ΗΤΙΣ ΓΕΝΝΑ ΤΗΝ ΔΙΝΗΝ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΩ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ!
ΔΥΑΣ! ΗΤΙΣ ΚΑΙ ΑΤΑΞΙΑ ΚΕΚΛΗΤΑΙ! ΟΛΕΘΡΙΟΝ ΝΕΙΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑ ΑΙΜΑΣΣΟΥΣΑ!

ΑΔΥΣΩΠΗΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΦΩΤΟΣ ΕΡΕΒΟΥΣ, ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΠΕΔΙΑ ΜΑΧΩΝ ΕΣΟΝΤΑΙ!

ΙΕΡΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΗΧΕΙ!
ΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΣΥΝ-ΚΑΛΕΙ!

-ΕΓΕΡΘΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ! 
ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΓΩΪΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ!
ΙΠΠΕΥΣΑΤΕ ΗΝΙΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΣΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ!
ΙΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑΣ ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΖΩΟΥ ΠΥΡΟΣ !
ΔΡΑΣΑΤΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΝ ΑΡΧΗΝ!
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΟΨΙΝ ΑΓΝΗΝ!


ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΛΙΟΙ ΘΕΟΙ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ!!!
ΕΚ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ!!!
ΕΚ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΑΙ Ο ΦΟΙΝΙΞ ΕΛΛΑΣ!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ

[10]. Μάλιστα δ´ οὗτος (Πυθαγόρας), ὡς ἔοικε, θαυμασθεὶς καὶ θαυμάσας τοὺς ἄνδρας ἀπεμιμήσατο τὸ συμβολικὸν αὐτῶν καὶ μυστηριῶδες ἀναμίξας αἰνίγμασι τὰ δόγματα· τῶν γὰρ καλουμένων ἱερογλυφικῶν γραμμάτων οὐθὲν ἀπολείπει τὰ πολλὰ τῶν Πυθαγορικῶν παραγγελμάτων, οἷόν ἐστι τὸ μὴ ’ἐσθίειν ἐπὶ δίφρου‘ μηδ´ ’ἐπὶ χοίνικος καθῆσθαι‘ μηδὲ ’φοίνικα φυτεύειν‘ μηδὲ ’πῦρ μαχαίρᾳ σκαλεύειν ἐν οἰκίᾳ.‘
Δοκῶ δ´ ἔγωγε καὶ τὸ τὴν μονάδα τοὺς ἄνδρας ὀνομάζειν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν δυάδα Ἄρτεμιν, Ἀθηνᾶν δὲ τὴν ἑβδομάδα, Ποσειδῶνα δὲ τὸν πρῶτον κύβον ἐοικέναι τοῖς ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἱδρυμένοις καὶ δρωμένοις νὴ Δία καὶ γραφομένοις. {ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί Ίσιδος και Οσίριδος}

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 

Μάλιστα ο Πυθαγόρας – όπως φαίνεται – αφού θαυμάστηκε και θαύμασε αυτούς τους άνδρες, μιμήθηκε τον συμβολισμό και τον μυστικισμό τους, αναμειγνύοντας τα δόγματά του με αινίγματα, αφού κανένα από τα καλούμενα ιερογλυφικά γράμματα δεν διαφέρει από τα πολλά πυθαγορικά παραγγέλματα, όπως είναι το «να μην τρως επάνω σε δίφρο», «να μην κάθεσαι επάνω σε χοίνικα», «να μην φυτεύεις φοίνικα», «να μην σκαλίζεις στην οικία σου το πυρ με μαχαίρι».
Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτοί οι άνδρες ονόμαζαν Απόλλωνα την μονάδα, Άρτεμη την δυάδα, Αθηνά την επτάδα, και Ποσειδώνα τον πρώτο κύβο, μιμούμενοι όσα ήταν καθιερωμένα και δρώμενα και – μα τον Δία – καταγεγραμμένα στα ιερά. {ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί Ίσιδος και Οσίριδος}ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ ΜΟΥ:
2017 = 1!!!
ΕΤΟΣ ΕΝ!!!
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΗΤΙΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΦΑΣ!

Πηγή: