Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ!!! ΧΑΙΡΕ Ω! ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΘΕΑ!!!

ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ!!!
ΧΑΙΡΕ Ω! ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΘΕΑ!!!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΠΑΝ-ΓΕΝΝΗΤΩΡ ΜΗΤΕΡ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ,
ΠΑΝΤ-ΑΝΑΣΣΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ
(κρατέεις τρισσών μοιρών, γεννάις δέ τά πάντα)!!!
ΣΥ ΑΠΤΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΒΩΜΟΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΗΜΩΝ!!!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΚΥΜΑΤΟΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΗ,
ΠΟΘΕΙΝΟΤΑΤΗ ΘΕΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ,
ΑΝΑΔΥΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΙΛΙΧΟΥ,
ΥΔΑΤΙΝΗ ΜΗΤΡΑ ΚΥΟΦΟΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ
ΔΙΑΤΡΕΦΟΥΣΑ ΕΣ ΑΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ
ΕΝ ΡΥΘΜΩ ΤΕ ΠΛΗΡΕΙ ΑΡΧΕΤΥΠΩ ΤΑΞΕΙ!!!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΑΦΑΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΕΡΑΥΝΙΑ ΘΕΑ
ΟΤΙ ΣΥ ΦΕΡΕΙΣ ΠΥΡΦΟΡΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΝ ΠΑΝΔΕΡΚΗΝ,
ΟΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ,
ΑΝΑΓΕΝΝΑΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ,
ΑΠΤΕΙΣ ΤΟ ΕΡΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΝ (=ΟΜΜΑΤΕΙΟΣ ΠΟΘΟΣ),
ΙΝΑ ΤΟ ΘΝΗΤΟΝ ΓΕΝΟΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΕΙ, "Ζή τε και Θάλλει"!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ (Νο1 ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΎΜΝΟΣ)

«Μοῦσά µοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης
Κύπριδος ἥ τε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵµερον ὦρσε
καί τ’ ἐδαµάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
ἠµὲν ὅσ’ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ’ ὅσα πόντος•
πᾶσιν δ’ ἔργα µέµηλεν ἐϋστεφάνου Κυθερείης.»

«Μούσα, τα έργα ψάλλε μου της Αφροδίτης της πολύχρυσης
της Κύπριδας, που στους θεούς γλυκύ σήκωσε πόθο
και δάμασε τα φύλα των θνητών ανθρώπων
και τα θεόθρεπτα πουλιά και τα θηρία όλα,
κι όσα η στεριά τρέφει πολλά κι όσα ο πόντος·
κι όλοι για τα έργα γνοιάζονται της ωριοστέφανης Κυθέρειας.»…

http://archeia.moec.gov.cy/…/eisagogi_kypriaki_grammateia.p…


                                                                                                               

Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ