Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ιουλιανός: Σταγόνες ιερού αίματος (Ιχώρ) εβλάστησαν το γένος των Ελλήνων.

Κατά τον Αυτοκράτορα Ιουλιανό:

" Όταν ο Ζεύς εκόσμει τα πάντα και ιδιαίτερα την Ελλάδα, σταγόνες ιερού αίματος (Ιχώρ) πέφτοντας από τον ουρανό είς τον Ελλαδικό χώρο, εβλάστησαν το γένος των ανθρώπων".

"Αυτοκράτωρ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Επιστολή Δ' ".


ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ

Πηγή: