Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

"ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΘΕΝ - 25/6/15"(Σχόλιο ΕΠ: Οι ευαισθητοποιημένοι θα καταλάβουν.. οι υπόλοιποι έχετε το απλώς υπόψιν σας!)

Μήνυμα 25/6/15"

Τα ξένα κέντρα, απεργάζονται την αλυσσόδεσή σας. 
Η μεγάλη ώρα της απόφασης, έχει έρθει.
Θα πει ΟΧΙ.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ! 
Όλοι οι άλλοι που θα ουρλιάζουν, είναι οι προδότες!
Οι άλλοι ανάμεσά σας!
Η ώρα της σύγκρουσης ήρθε! Θα ξεκαθαρίσει ο Τόπος! 
Οι Ρως δεν σας εγκατέλειψαν, παρ' ό,τι λέγεται. 
Θα φαγωθούν τα όρνια μεταξύ τους.
Αλλά το πτώμα αναστήθηκε!
Να είστε έτοιμοι. Τίποτα δεν θα δουλεύει. Να είστε 
προσεκτικοί. Καλύτερα, όχι πεζοί την νύχτα.
Θα είναι όμως για λίγο.
Πρέπει όλες οι Εθνικές Δυνάμεις να ενωθούν.
Κάποιοι γνωστοί σας,θα βοηθήσουν πρώτοι την χώρα.
Η ανάπτυξη μετά, θα είναι ραγδαία! 
Θα μπει μία τάξη! 
Καλή Λευτεριά!!!

Πηγή:
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ