Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! ΖΗΤΩ!

ΧΑΙΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ!!!
ΧΑΙΡΕ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΥ!!!
ΧΑΙΡΕ ΑΗΤΕ ΑΗΤΤΗΤΕ!!!
ΧΑΙΡΕ ΗΛΙΕ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ!!!
ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΗΝ ΘΕΕ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΕ!!!ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΔΟΜΗΘΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΥΡΗΝΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΝΕΙΤΑΙ, ΕΚΠΕΜΠΕΙ, ΚΑΛΕΙ, ΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ:
Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ "ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ" !

ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!!! ΖΗΤΩ!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ
Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ