Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Τα Γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου είναι φορείς ιδεών και εννοιών. Διακρίνονται σε δύο ποιότητες, δηλαδή σε άφωνα και φωνήεντα. Κατά τον Ηράκλειτον:

Fragmentum 10: [59]. [Arist.] de mundo 5. 396b 7 ἴσως δὲ τῶν ἐναντίων ἡ φύσις γλίχεται καὶ ἐκ τούτων ἀποτελεῖ τὸ σύμφωνον, οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων· ...γραμματικὴ δὲ ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη τὴν ὅλην τέχνην ἀπ᾽ αὐτῶν συνεστήσατο. Vgl. Plato Sophist. 242 d .
Άρα, οι ίδιοι Νόμοι που εδόμησαν τον Σύμπαντα Κόσμον, εδόμησαν και τον Έλληνα Λόγον.


*Η Φωτεινή Τυράσκη είναι
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αθηνών, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του Τμήματος Γραφιστικής, με ειδικότητα στο Κινούμενο Σχέδιο, τη Γραφιστική Κινηματογράφου και τα Ειδικά Εφέ

Πηγή:
Για την ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΥΡΑΣΚΗ*