Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝ!!!

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΗΓΓΙΚΕΝ!
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΑ ΝΟΥ ΗΡΞΑΤΟ!!!
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ!!!

ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΘΕΙΤΕ Ω! ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΝΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ!
ΤΟΝ ΥΓΡΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ!
ΤΗΝ ΠΥΡΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΑΝ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ!

ΕΝΘΥΜΗΘΕΙΤΕ Ω! ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΕΙΜΕΘΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝ!
ΕΙΜΕΘΑ Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.

ΗΛΘΑΜΕ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΥΓΕΙΑΝΩΜΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ.
ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΗΜΗΤΕΡ/ΔΑ ΜΗΤΕΡ/ΔΑ ΜΗΤΡΑ/ΓΑ ΜΗΤΡΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΙΖΕΙ ΕΠΙ ΑΙΩΝΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΕΙ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΗΣ.

ΕΚ ΤΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΡΜΗΤΙΚΑΙ ΑΙ ΑΙΩΝΙΑΙ, ΑΕΝΑΑΙ, ΙΕΡΑΙ ΜΝΗΜΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΑΡΑΚΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΩΣ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΗ ΓΑΙΑ ΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΕΜΥΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΙΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΙΣΙΝ, ΙΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ!

ΟΥΤΟΙ ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΠΑΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΙΩΝΩΝ ΙΕΡΑ ΟΔΩ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΗΤΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΘΕΩΣΕΩΣ ΤΩΝ.

ΟΥΤΟΙ ΓΙΓΝΩΣΚΟΥΝ ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΙΝ.

Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΕΩΣ ΗΤΟ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΧΑΡΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΜΗΝ ΤΟΝ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΖΩΣΑΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΡΟΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΝ ΟΤΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΡΕΕΙ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ Η "ΕΣΩ ΡΟΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ."
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ

Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ