Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ (Ειμαρμένη, Πεπρωμένο)

Με τον όρο Μοίρα (Ειμαρμένη, Πεπρωμένο), εννοείται το σύνολο των νόμων και κανόνων που ρυθμίζουν και καθορίζουν την πορεία της ζωής μας..

Η διάρκεια ζωής του ανθρώπου καθορίστηκε με βάση τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο κύκλος αναπαραγωγής και γνώσης. Η αστρική αποστολή της Κραταιάς Αυτοκρατορίας των "Ε" με την ονομασία "Μοίρες", είχε σκοπό να υποβοηθήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής του ανθρώπου, με γονιμοποίηση του θηλυκού από το αρσενικό, ρυθμίζοντας τον χρόνο κύησης για την ωρίμανση του εμβρύου και την μέση διάρκεια ζωής.

Η αποστολή αυτή υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα "Έρως", το οποίο καθόριζε τις βιολογικές ισορροπίες έλξης των δύο φύλων, στην οποία συμμετείχαν και οι πέντε αισθήσεις. Γονιδιακές μνήμες που είναι καταχωρημένες στον άνθρωπο, κάνουν το ένα φύλο να αναζητά το άλλο για την ολοκλήρωση του.

Με το πρόγραμμα "Ηώ" παρέχεται περιποίηση, διατροφή και διαφύλαξη του νεογέννητου ανθρώπου μέχρι την ηλικία του απογαλακτισμού, που καθορίστηκε σε δύο γήινα έτη.

Ακολούθως την ευθύνη αναλαμβάνει η αποστολή "Ήβη", η οποία επεμβαίνει στον νεογέννητο άνθρωπο για την καταπολέμηση του γήρατος, σε περίπτωση δε αδυναμίας, να επιτύχει την μέγιστη δυνατή επιβράδυνση του.

Στην ίδια αποστολή είναι εντεταγμένες και ουράνιες οντότητες με σκοπό την μελέτη και υποστήριξη της ψυχολογικής δομής του γήινου ανθρώπου, με αυστηρή επιτήρηση και επεμβάσεις όπου απαιτείται, ώστε ο άνθρωπος να εναρμονίζεται με την πραγματικότητα χωρίς ψυχολογικές διακυμάνσεις.

Όλα τα σωματικά και πνευματικά γνωρίσματα του ανθρώπου, έχουν καθοριστεί από τον τον Ιερό Άρχοντα Φωτός, τον Δία, καθώς και όλα τα στάδια μεταβολής του σώματος και της εν γένει πορείας της ζωής

Η Κλωθώ, πλέκει το νήμα της ζωής. Η Λάχεσις, καθορίζει τους κλήρους, δηλαδή τι θα μας λάχει στην ζωή μας και η Άτροπος κόβει το νήμα της ζωής χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν φτάνει η ώρα..
Με πληροφορίες από: "Η Διαθήκη του Προμηθέα", "Η Επιστροφή των Θεών" κ.ά. Γ. Καλογεράκη


Πηγή:
Nicos Kastanias