Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Φαγιούμ - Οι πτολεμαϊκες μορφές των Ελλήνων στην Αίγυπτο (Εικόνες)

Πηγή:
hellinon.net