Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Η Κόπρος του Αυγεία...

Σε έναν από τους άθλους του πριν Ηρωποιηθεί έπρεπε να καθαρίσει τους Στάβλους του Αυγεία.

Η Κόπρος του Αυγεία ήταν η κοπριά που είχε συγκεντρωθεί στους τεράστιους στάβλους του βασιλιά της Ήλιδος Αυγεία με τα 3.000 βόδια, οι οποίοι δεν είχαν καθαρισθεί επί πολλά χρόνια. Το καθάρισμα αυτών των στάβλων από όλη την κοπριά μέσα σε μία μόνο ημέρα ήταν ο πέμπτος άθλος του Ηρακλή.

Σύμφωνα με τον Μύθο ο Ευρυσθέας ανέθεσε στον Ηρακλή να πάει στο Βασίλειο του Αυγεία και να καθαρίσει τους Στάβλους του από τα κόπρανα των ζώων που είχαν συσσωρευθεί εκεί και που για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να καθαρίσει κανένας, με αποτέλεσμα να πέσει λοιμός στην πόλη.

Ο Ηρακλής πήγε και καθάρισε τους Στάβλους μέσα σε μια ημέρα. Ο Ηρακλής γκρέμισε τους τοίχους των Στάβλων έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι και αλλάζοντας την ροή των ποταμών Αλφειού και Πηνειού ώστε να περάσουν τα Νερά τους μέσα στα ακάθαρτα και μολυσμένα ερείπια.

Έτσι καθάρισαν οι Στάβλοι του Αυγεία

ΔΙΔΑΓΜΑ ΜΥΘΟΥ Το έργο αυτό αφορά τον καθαρισμό των βρώμικων ελαττωμάτων της ψυχής μας και του κόσμου. Ο Ηρακλής βοηθά την ανθρωπότητα πλέον. Οι δύο ποταμοί συμβολίζουν τη ζωή και την αγάπη.

Ο Ηρακλής γκρεμίζει τα φράγματα που εμποδίζουν το νερό να τρέξει προς τους στάβλους. Η ανθρώπινη ψυχή πρέπει κατά την εξέλιξή της να γκρεμίζει τα στενά όρια της ιδιοτέλειας και της σκοπιμότητας.

Ο Ηρακλής έκανε μία πράξη καθάρσεως μόνος του δίχως δημόσια προβολή και αιτήσεις βοήθειας όπως κάνουν οι διάφοροι νεοΡαγιάδες. Και οι δύο ποταμοί που τον βοήθησαν εννοούν την συγκέντρωση του Φωτός (Αλ-φειός) και υποταγή της ύλης στον Νου (Πη-νειός).

Το Δίδαγμα που έχουμε από αυτόν τον μύθο είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε να συσσωρεύονται μέσα μας ή γύρω μας ακαθαρσίες και οι λοιπές ακαθαρσίες δηλαδή άτομα που μέσα από τις πράξεις τους κρύβουν ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα.

Ισως ήρθε η ΩΡΑ να καθαρίσουμε πρώτα τους Στάβλους μέσα μας και μετά τις κοπριές που υπάρχουν γύρω μας.

Δείτε επίσης:Πηγή: