Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ - ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ (Βίντεο)

Πιστεύετε, αλήθεια, ότι ο Τρωικός Πόλεμος έγινε για μιά Ελένη;

Αυτά, βέβαια, ιστορεί ο Μύθος, αλλά ο Έλλην Λόγος απαντά στις ερωτήσεις "πώς και γιατί"...
Γιατί έπρεπε ο Πάρις να πραγματοποιήσει την ΑΡΠΑ-ΓΗ της Ελένης;
Γιατί έπρεπε να την οδηγήσει στην Τροία;
Ποία η σχέσις των ονομάτων Ίλιον και Τροία;


.......................................................................
Τον Μύθον μάθε και μαθητής σοφός γίνε...
Ως Λόγος-Συμβουλή-Γνώμη, ο Μύθος μάς οδηγεί στα ορθά συμπεράσματα και διευρύνει την αντίληψίν μας,
Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube