Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Οι καινοτομίες του Πέτρου Ζωγράφου

Από το 1983 άρχισαν να εμφανίζονται οι καινοτομικές ιδέες του Πέτρου Ζωγράφου σχετικά με την ενέργεια και την χρήση της, για τις οποίες εκδόθηκε  από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας πρώτα το υπ’ αριθμ. 72.866/1983 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για inverter (μετατροπέα ή αντιστροφέα συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα).

Οι καινοτομίες του Πέτρου Ζωγράφου

Μετά από περίπου ένα χρόνο εκδόθηκε  από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας δεύτερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 80.353/1984, που περιείχε την βελτίωση του βαθμού αποδόσεως του προηγούμενου διπλώματος. Εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί, ότι όλοι οι μετατροπείς που τρέπουν από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα, δηλαδή όλα τα inverters, όπως και το τότε πρωτοποριακό inverter του Πέτρου Ζωγράφου, έχουν ανάγκη μιας πηγής τροφοδοσίας που είναι μια μπαταρία 12 Volt. Παράλληλα, την ίδια εποχή είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και τρίτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το υπ’ αριθμ. 76.693/1984 για ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας φωτισμού.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι από αυτές τις ευρεσιτεχνίες επωλήθησαν αρκετές (τουλάχιστον 50) συσκευές στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα, αφού πρώτα δοκιμάστηκαν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες για την λειτουργικότητά τους.

Μετά από τρεις δεκαετίες από το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αφού μεσολάβησαν συνεχείς έρευνες και μετεξελίξεις των καινοτομιών που εμπνεύστηκε και εφάρμοζε ο Πέτρος Ζωγράφος με τους συνεργάτες του, εκδόθηκε από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) στις 13-2-2013 το υπ’ αριθμόν 1007830 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Μέθοδος και Συσκευή Ηλεκτρόλυσης Ύδατος και Παραγωγής Υδρογόνου ως Καυσίμου με Χρήση Συνδυασμού Συχνοτήτων», του οποίου η πρακτική εφαρμογή συνεχίζει να εξελίσσεται. Αυτή η τελευταία καινοτομία «αντιδραστήρας ψυχρής καύσης» δεν εμπεριέχει και δεν χρειάζεται κάποια μπαταρία για την λειτουργία της.Η ερευνητική ομάδα του Πέτρου Ζωγράφου ευχαριστεί θερμά τον επιστημονικό κόσμο, καθώς και όλους όσους στηρίζουν την προσπάθειά της για ανάπτυξη των καινοτομιών και δηλώνει ότι δεν έχει λάβει τα τελευταία 30 χρόνια ούτε ένα ευρώ ως επιχορήγηση ή συνεισφορά από οποιονδήποτε φορέα για τις έρευνές της.
Πηγή:
ello.gr