Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

"Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.....αλλά"

Στις μέρες μας θέλοντας να πούμε πολλά και μέσα σε λίγο χρόνο αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στη συντόμευση του λόγου. Η λακωνικότητα, είναι κάτι που θα διευκόλυνε τον τρόπο επικοινωνίας μας σήμερα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Αρχικά, για τη χρησιμοποίηση της λακωνικότητας, που ήταν αναπόσπαστο στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, χρειάζεται επιλογή των κατάλληλων λέξεων, συγκεκριμένα εκφραστικά μέσα και επιχειρήματα, έτσι ώστε να γίνει σωστή παρουσίαση των θέσεων μας και των απόψεών μας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν, ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο, αλλά και πλούσιο λεξιλόγιο για την αποφυγή της ανούσιας φλυαρίας και του αποπροσανατολισμού. Η λακωνικότητα απαιτεί έντονή πνευματική δραστηριοποίηση, καθώς είναι αποτέλεσμα πνευματικού μόχθου. Βοηθάει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων. Στη συνέχεια, και με βάση τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η λακωνικότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με ένα συρρικνωμένο λεξιλόγιο και να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα για την καθημερινή του επικοινωνία. Η λακωνικότητα, δηλαδή ο σύντομος και περιεκτικός τρόπος ομιλίας, είναι μια αρετή, με σκοπό την αποφυγή της φλυαρίας, της επιφανειακής και ανούσιας αντιμετώπισης των πραγμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί φραγμό στην ανθρώπινη επικοινωνία αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην επικοινωνία της καθημερινής μας ζωής. Επίσης, θα ήταν μεγάλο λάθος αν λέγαμε ότι η λακωνικότητα οδηγεί στην εσωστρέφεια και στον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Αντίθετα, και με βάση τη χαρακτηριστική αρχαία ελληνική ρήση “Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν” φανερώνει την αξία της ουσιαστικής και επικεντρωμένης προσπάθειας που πρέπει να έχουμε στον λόγο μας και όχι στην περιφερειακή προσέγγιση που οδηγεί σε αδιέξοδα και συγχύσεις. Αποσκοπεί στην δημιουργία προβληματισμού και αναζήτησης και όχι στον εγκλωβισμό και στην εσωτερική ζωή χωρίς όραμα του ανθρώπου. Τέλος, συμπεραίνουμε με βάση τα παραπάνω ότι η λακωνικότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί σε καμία περίπτωση με την αδυναμία της γλωσσικής έκφρασης και περιορισμένου λεξιλογίου αφού αποτελεί τον ακριβός αντίθετο πόλο της απεραντολογίας, της φλυαρίας και του αποπροσανατολισμού.
Πηγή: