Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΛΑΜΒΔΑ ΙΣΤΟΡΕΙ...

Σύμφωνα με τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου, του Σημαιοφόρου Θεολόγου, η Γλώσσα μας η Ελληνική, χωρίς αμφιβολία, είναι Συμπαντική, απολύτως Νοηματική και ασφαλώς Ηλιακή. Δια της ονομασίας των συμβόλων της, ιστορείται η πορεία τού Φωτός, που εκπέμπεται από τους ηλίους αστέρες. Το Γράμμα Λ Α Μ Β Δ Α μάς διηγείται το συναρπαστικό ταξείδι του, που απαύστως πραγματοποιεί, ανά τους αιώνες. Το Λάμβδα, κωδικώς, σημαίνει:
α) την Ηλιακή λαμπρότητα, υλική ή πνευματική και
β) τα υγρά επί γης

Το Λάμβδα φανερώνει την λαμπρή υλική του ουσία στις Ελληνίδες λέξεις: φλόγα, λάβα, λάμψη κ.λπ., ενώ την πνευματική του ουσία, στον Λόγο, την Λύσι, την Αλήθεια κ.λπ. Πηγή:
You Tube - ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ