Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ (17.02.2004):

(έχει έλθει χωρίς ερώτηση)

«Χαίρεσθε εν ειρήνη. Ελληνισμός σημαίνει ιδέες, αρχές και αξίες. Σημαίνει αγάπη, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη και ήθος. Σημαίνει αλήθεια, γνώση, όραμα, λογική, έρευνα και αναζήτηση. Σημαίνει τέχνες και επιστήμες. Σημαίνει πρόοδο, ισότητα, αξιοκρατία, δημιουργία και έκφραση. Σημαίνει γενναιότητα, θάρρος, αυταπάρνηση, φιλοπατρία και φιλανθρωπία. Σημαίνει χαμόγελο, ευγένεια, καλοσύνη, προσφορά, φιλοξενία, αποδοχή, αλληλεγγύη και σεβασμό. Σημαίνει μέτρον, κάλος και αρμονία. Σημαίνει Φως αιώνιον, άσβεστον και ζωογόνον.


-Ελλάνιοι αδελφοί διαδώσατε τον Ελληνισμόν ανά τη γαία. Ορθώσατε Ολύμπιον ανάστημα και πολεμήσατε τον Κρόνον απανταχού. Εγγύς ο χρόνος δια την απελευθέρωσιν του πλανήτου. ---- Ο Ιερός Άρχων Φωτός μεθ' υμών εστί. -----Έρρωσθε»

Πηγή: