Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΥΡΑ) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Δημιουργείται και συντηρείται από τον εγκέφαλο και ρυθμίζει την λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος. Αποτελεί ασπίδα προστασίας αδιαπέραστη από ιούς, μικρόβια και κάθε είδους εξωτερικές δυσμενείς επιδράσεις.

Η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού της πεδίου μεταβάλλεται και τροποποιείται ανάλογα με την ψυχική διάθεση του ατόμου, αν διακατέχεται από χαρά ή λύπη και από την κατάσταση της υγείας του.- Η βιοενέργεια που εκπέμπει ο ανθρώπινος οργανισμός, αποτελεί την προσωπική του ταυτότητα. Είναι μοναδική για τον κάθε άνθρωπο και δεν μοιάζει με κανενός άλλου, ούτε στο σχήμα, ούτε στους χρωματισμούς. Πάνω σ' αυτήν είναι καταχωρημένες πνευματικές, ψυχικές και σωματικές πληροφορίες, διάφορες καταστάσεις υγείας, ευχάριστες ή δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις. Από το χρώμα και το σχήμα της, εντοπίζεται και παρακολουθείται το άτομο από τις ουράνιες οντότητες..


Πηγή:
Nicos Kastanias
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ