Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ!!!

ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΑΣ!!! 

ΧΑΙΡΕ ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ!!!
ΧΑΙΡΕ ΜΗΤΗΡ ΕΛΛΑΣ!!!
ΧΑΙΡΕ ΕΝΔΟΞΕ ΠΑΤΡΙΣ!!!
ΧΑΙΡΕ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!!!
ΧΑΙΡΕ ΧΩΡΑ ΗΡΩΩΝ ΤΕ ΣΟΦΩΝ!!!
ΧΑΙΡΕ ΗΛΙΕ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ!!!

ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ!!!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΕΤΕ!!!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΤΕ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΦΩΤΕΙΝΟΙ!!!

ΔΙΑΥΛΟΣ ΦΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΓΗΪΝΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ!!!
ΥΔΡΙΕΣ ΡΕΟΥΝ ΤΑ ΙΕΡΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ!!!
ΙΕΡΑ ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΣ ΠΝΟΗ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ!!! 
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ!!!
ΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΡΟΜΦΑΙΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ!!!
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ!!!
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΕΙ!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


Τὸ Πανανθρώπινο Ἐμβατήριο τῆς ἙλλάδαςὈμπρός! Μὲ ὀρθή, μεσούρανη
τῆς Λευτεριᾶς τὴ δᾴδα,
ἀνοίγεις δρόμο, Ἑλλάδα,
στὸν Ἄνθρωπον ... Ὀμπρός!

Ὁρμᾶνε πρῶτοι οἱ Ἕλληνες
κι ὅλοι οἱ λαοὶ σιμά Σου
-μεγάλο τ᾿ ὄνομά Σου-
βροντοφωνᾶν: «Ὀμπρός,

» ὀμπρός, νὰ γίνουμε ὁ τρανὸς
στρατὸς ποὺ θὰ νικήσει,
σ᾿ Ἀνατολὴ καὶ Δύση,
τὸ μαῦρο φίδι ὀμπρός,

» ὀμπρός, κ᾿ ἡ Ἑλλάδα σκώθηκε
καὶ διασκορπάει τὰ σκότη!
Ἀνάστα, ἡ Ἀνθρωπότη,
Κι ἀκλούθα την ... Ὀμπρός!»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Πηγή:
users.uoa.gr
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ