Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Όταν μας μιλούν οι λέξεις: «Εγώ», «Έχω», «Είμαι» και «το Είναι μου»…

Με το σύστημα τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης, του Θεολόγου Σημαιοφόρου, μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε λέξεις, ονόματα και Μύθους, παίρνοντας νέες πληροφορίες και μετατρέποντας τις λέξεις σε Δασκάλες μας…
Σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα, κάθε Γράμμα τού Αλφαβήτου μας έχει μία μονοσήμαντην έννοια και σημαίνει κάποιαν ιδιότητα του φωτός π.χ. Υ = η συγκεντρωμένη ακτινοβολία, Β = η Ενέργεια, Ρ = η Ροή (πρωτίστως των φωτοενεργειών), Τ = η στερέωσις (της ακτινοβολίας), Ι = η συνεχής τροφοδοσία κ.λπ. (Ο Πίναξ των Γραμματικών εννοιών βρίσκεται ολόκληρος, στο τέλος του κειμένου).
Τα άφωνα γράμματα (σύμφωνα) είναι αυτά που εκφράζουν την δομή κάθε λέξεως, ενώ τα φωνήεντα είναι αυτά που δίνουν το φως και την φωνή στον νου μας.


Θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον Κώδικα για να δω, τί μάς αποκαλύπτουν οι λέξεις ΕΓΩ, ΕΧΩ, ΕΙΜΑΙ, καθώς και «το ΕΙΝΑΙ μου». Άραγε, έχουν να μάς πουν κάτι παραπάνω απ’ αυτό που ήδη γνωρίζουμε;

ΕΓΩ
Κωδικώς, η λέξις αναλύεται ως εξής:
Ε = εκπόρευσις (της ακτινοβολίας) 
Γ = σε γαιώδες σώμα
Ω = επί του πλανήτου
Το ΕΓΩ, λοιπόν, μάς ομιλεί για τον φωτισμό που λαμβάνει το γαιώδες σώμα μας, εδώ κάτω στον πλανήτη. Και επειδή, όλο το νόημα της λέξεως το κρατάει το -Γ-, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι το Εγώ μας, στηρίζεται στην γήινη υπόστασή μας, με άλλα λόγια, αυτό που θα λέγαμε απλά …το τομάρι μας!
Μάλιστα στην λέξιν ΕΓΩΪΣΜΟΣ, αυτό το εΓώ, απαύστως τροφοδοτεί το ΣώΜα (ΕΓΩ – Ι – ΣΜΟΣ).

ΕΧΩ
Ας αναρωτηθούμε τώρα, τί έχω όταν «Έχω»; Η Κωδική ανάλυσις μάς δίνει τις εξής έννοιες:
Ε = εκπόρευσις (της ακτινοβολίας) 
Χ = σε χοϊκό σώμα (χωμάτινο σώμα, δηλαδή)
Ω = επί του πλανήτου
Δηλαδή, όλα όσα έχω είναι χούς-χώμα (αρχίζοντας από το ίδιο το σώμα μας), όπως και όλα τα υλικά αγαθά, τα οποία «έχουμε» και ορίζουμε. Μιά τόση δά λέξις, μάς αποκαλύπτει τί πραγματικά έχουμε…

ΕΙΜΑΙ
Άραγε τί Είμαι; Και πόση διαφορά έχει από το «Έχω»; Κωδικώς, έχουμε:
ΕΙ = εκπόρευσις και συνεχής τροφοδοσία 
Μ = στην ορατή μας φύση
ΑΙ = των αιωνίων δυνάμεων (ή αναλυτικώς: της Αρχικής Δυνάμεως, η συνεχής τροφοδοσία)
Είμαι, λοιπόν, μέρος της ορατής μας φύσεως και η Αρχική δύναμις απαύστως με τροφοδοτεί. Εδώ, παίρνουμε μία πληροφορία θεολογική… Δηλαδή, σε αυτήν την ορατή φύση, έχουμε έρθει με Θεία επίβλεψη, αλλά και την φροντίδα να διατηρηθεί, για όσο μέλλει, αυτή η ύπαρξις!

«το ΕΙΝΑΙ μου»
Η λέξις ΕΙΜΑΙ, μάς δηλώνει την παρουσία μας στην ορατή φύσιν, αλλά και τις αιώνιες δυνάμεις που εμπλέκονται στην υπόστασή μας. Όμως όταν ομιλούμε για «το Είναι μας», εκφραζόμαστε σαν να πρόκειται για μιάν άλλη υπόσταση ή μιάν άλλη οντότητα.
Ποιά είναι η αλήθεια; Τί έχει να μάς πει η λέξις, περί αυτού;
ΕΙ = εκπόρευσις και συνεχής τροφοδοσία 
Ν = του Νοός και του Νόμου,
ΑΙ = των αιωνίων δυνάμεων
Το Είναι μας, λοιπόν, ανήκει σε μίαν άλλη σφαίρα. Ορίζεται από τον Συμπαντικό Νου και Νόμο και τροφοδοτείται από τις αιώνιες δυνάμεις. Πολύ σωστά, λοιπόν, ομιλούμε γι’ αυτό, σαν να είναι διαφορετικό από το Είμαι.
«Το Είναι μας» εκφράζει τον Ουράνιο Εαυτό μας, ενώ το «Είμαι», την Γήινη υπόσταση.

Επίλογος…
Είναι πολλές οι φορές, που «το Είναι μου» φωνάζει, τί θα έπρεπε να «Είμαι».
Και αυτό απαιτεί, να ανοίξω τ’ αυτιά μου στο «Είναι μου» και να τα κλείσω στο «Είμαι», στο «Έχω» και στο «Εγώ».Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ του Θεολόγου Σημαιοφόρου

A  Αρχική Δύναμις
B  Ενέργεια (εις κάθε μορφήν)
Γ  Το Γαιώδες σωματίδιον
Δ  Δύναμις που δομεί και δημιουργεί
Ε  Πορεία  – κίνησις – έκτασις
Ζ  Ζωή και Ζέσις
Η  Διπλή κάθοδος της ακτινοβολίας - Φανέρωσις
Θ  η Θέασις
Ι Μικρή ποσότητα ακτινοβολίας, συνεχώς κατερχομένη, που απαύστως τροφοδοτεί
Κ  τα Κάτω
Λ  η Ηλιακή Ακτινοβολία και τα υγρά εις την φύσιν
Μ  η Ορατή Φύσις
Ν  Νους, Νόμος και τα νερά εις την φύσιν
Ξ  (Κ+Σ) η Κάσα – τα Κάτω σε έσω χώρον
Ο  χώρος ή σώμα
Π  το Πύρ και ο Πατήρ
Ρ  η Ροή (εις κάθε μορφήν)
Σ  το εσωτερικόν – η εσωτερική θέα
Τ  η Στερέωσις
Υ  μεγάλη συσσώρευσις Δυνάμεως - Ακτινοβολίας
Φ  το Φώς
Χ  τα χοϊκά στοιχεία
Ψ  (Π+Σ) το Πύρ σε έσω χώρον
Ω  ο γήινος χώρος – επί του πλανήτου


Ο Κώδικας της Ελληνικής Γλώσσας του Θεολόγου Σημαιοφόρου, έχει σήμα κατατεθέν ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ®    
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 

www.ramafa.gr  -  www.ellinlogos.gr   -  You Tube  ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

Από την Φωτεινή Τυράσκη
▪ Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του Τμήματος Γραφιστικής, με ειδικότητα στο Κινούμενο Σχέδιο, τη Γραφιστική Κινηματογράφου και τα Ειδικά Εφέ
▪ Μαθήτρια του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης – Σχολείον του Έλληνος Λόγου του Σημαιοφόρου Θεολόγου

Πηγή: