Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Η Φύσις ομιλεί Ελληνικά... (Βίντεο)

ΦΥΣΙΣ, κατά τον Κώδικα τού Έλληνος Λόγου, σημαίνεται Φως Εσωτερικόν.
Η Φύσις, ως φάσις, δηλούται πληροφορία - λόγος - ομιλία (Λεξικόν).
Όταν η Φύσις φησί, τότε λέγει - ισχυρίζεται - υποστηρίζει ότι έχει γνώμη (Λεξικόν).
Η Φύσις φυσά, μεταφέροντας πάσαν πνοήν ζωής και όταν
φάσκει, τότε λέγει - βεβαιώνει (Λεξικόν) ή
με Φ = Φως ΑΣΚΕΙ εξουσίαν εντός τού φυσικού χώρου και ποτέ δεν αντιφάσκει, διότι υπακούει στον Συμπαντικό Θείο Νόμο.


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ