Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΙΟΣ - ΜΗΝΥΜΑ: - «Αυτό που εσείς ονομάζετε θρησκεία είναι επινόημα των Αποστατών»

- «Το Όλον Φως, η Ανωτάτη Αρχή της Δημιουργίας, ο Υπέρτατος Νους, το Αιώνιον Εν Ον, είναι η βασική Ουσία από την οποία εκπηγάζουν τα πάντα, είναι η Ουσία εκείνη που αντανακλάται, αναπαράγεται, πολλαπλασιάζεται, αναλύεται, συντίθεται και παραμένει αναλοίωτη και συνιστά την τέλεια εικόνα της δημιουργίας χωρίς να διαταράσσεται η αρχική μονάδα» 

- «Ο Απόλλωνας και Απολλώνιος από τον Τυάνα όπως σεις ονομάζετε ήταν υλοποιημένες ακτίνες του όλου φωτός που υλοποιήθηκαν στην Ανδρομέδα - Σείριο - Αύρα και Γαία. Η κοσμική προσευχή είναι σήραγγα επικοινωνίας με το Όλον Φως. Ο Απόλλων δεν ήταν φθαρτός». 
- «Υπάρχουν φωτεινά όντα άφθαρτα υλοποιούμενα κατά βούληση, και σεις τα ονομάζετε αγγέλους, με εξουσία του Όλου Φωτός. Υπάρχουν τάξεις Αγγέλων που εμφανίζονται σαν φωτεινές σφαίρες». «Αγιοι» υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες γιατί κατάφεραν να ελέγχουν την ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου και απέκτησαν έτσι υπερφυσικές ικανότητες

Πηγή:
Fileas Fonk
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ