Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Ο Δίας στην Επίγεια Ζωή του - Απο τον Διόδωρο Σικελιώτη

Ὁ Διόδωρος, σχετικά με τήν ἐπίγεια ζωή του Δία, ἀναφέρει ὅτι οἱ Κρῆτες ἰσχυρίζονται τά ἐξῇς:

«Τούτος ὁ θεός ὁ Δίας’, λοιπόν,
ξεπέρασε ὅλους τούς ἄλλους σε ἀνδρεία, σύνεση καί δικαιοσύνη,
ἀλλά καί σ’ όλες τις υπόλοιπες αρετές,


γι αὐτό καί παραλαμβάνοντας τῇ βασιλεία ἀπό τόν Κρόνο,
πρόσφερε πολλές καί μεγάλες ευεργεσίες στους ἀνθρώπους.
Διότι πρῶτα ἀπ’ ὅλα δίδαξε στους ανθρώπους τήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης…..
ὁ ἴδιος γύρισε κῖ ολόκληρη σχεδόν τήν οἰκουμένη,
σκοτώνοντας τούς ληστές καί τούς ἀσεβεῖς
καί εἰσάγοντας τήν ἰσότητα καί δημοκρατία.
»

(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 71 – 72)


Πηγή:
Πανορμίτης Σπανός