Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Αποκωδικοποιώντας τον Μύθο του Πρωτέα (Βίντεο)

Ο Πρωτεύς δηλώνει με το όνομά του, τον Πρώτον, τον Άξιον, τον Κάλλιστον. Διά τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, τα άφωνα Π και Ρ σημαίνουν το Πύρ που ρέει και κοσμογονικώς, το Πύρ είναι το Πρώτον Στοιχείον τής Δημιουργίας.
Ο Πρωτεύς - Πρώτος οφείλει να υπακούη είς τον Ν = Νούν και Νόμον, οπότε γίνεται Πρώτος Νούς.
Ώς Πρώτος-Νους και Πρώτο-Είναι, δύναται να ΠΡΟΤ-ΕΙΝΗ.
Στην Δημιουργίαν σημαίνεται με το Πρωτόνιον.
Στο σώμα μας, με την Πρωτεΐνην και στην Αληθή Παιδείαν, με τον Πρύτανιν...
Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ