Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ!!!

ΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑΙ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ, ΜΕ ΡΑΓΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΩΘΙΚΑ, ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΑΙΩΝΩΝ ΕΚΡΑΥΓΑΖΟΝ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ ΚΡΑΥΓΗΝ ΣΤΕΝΤΟΡΕΙΑΝ, ΥΨΩΝΟΥΣΑΙ ΜΕ ΑΠΟΓΝΩΣΙΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ,  ΕΩΣ ΟΤΟΥ Ο ΑΛΥΤΡΩΤΟΣ ΠΟΝΟΣ ΕΓΙΝΕΝ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΡΦΩΘΗ ΒΑΘΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΥΝ ΣΤΕΡΝΟΝ Τ' ΟΥΡΑΝΟΥ.

ΕΛΑΒΩΣΕΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ!
ΕΚΡΟΥΣΕΝ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!
Η ΘΕΙΑ ΜΗΤΗΡ ΗΓΕΡΘΗ ΣΥΣΣΩΜΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΧΡΟΝΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΗΡΞΑΤΟ!

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΣΤΙ !!!


  • Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ!!! Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!!!
  • ΘΑ ΣΩΣΩ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΩΝ ΥΙΩΝ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ!!!
  • ΩΡΑΙ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙ ΘΑ ΥΦΑΝΟΥΝ ΙΣΤΟΝ ΝΕΑΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ
Δείτε επίσης:

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΑ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ !!! (ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΣΗΣ)


Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ