Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Βίντεο για τα άγρια βρώσιμα χόρτα από Γυμνάσιο στη Κρήτη

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΠηγή:
Sifis Pirounakis