Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΘΕΟΥ ΑΡΕΩΣ! (Βίντεο)

ΚΑΛΗΝ ΑΡΙΩΝΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΡΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝ..

ΧΑΙΡΕ ΘΕΕ ΑΡΗ, ΧΑΙΡΕ ΑΡΕΣ ΧΡΥΣΕΟΠΗΛΗΞ,
ΚΑΡΤΕΡΟΧΕΙΡ ΔΟΡΥΣΘΕΝΕΣ,
ΟΛΥΜΠΙΕ ΑΝΑΞ, ΥΙΕ ΔΙΟΣ
ΑΙΩΝΙΕ ΘΕΕ, ΚΑΛΩΣ ΕΡΧΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΗΜΩΝ ΠΑΛΙ.

ΧΑΙΡΕ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΩΝ ΑΓΕ ΦΩΤΩΝ.


(κλῦθι βροτῶν ἐπίκουρε, δοτὴρ εὐθαλέος ἥβης, πρηῢ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐς βιότητα ἡμετέρην καὶ κάρτος ἀρήϊον, ὥς κε δυναίμην σεύασθαι κακότητα πικρὴν ἀπ᾽ ἐμοῖο καρήνου, καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαι φρεσὶν ὁρμὴν θυμοῦ τ᾽ αὖ μένος ὀξὺ κατισχέμεν ὅς μ᾽ ἐρέθῃσι φυλόπιδος κρυερῆς ἐπιβαινέμεν· ἀλλὰ σὺ θάρσος δὸς μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπήμοσι θεσμοῖς δυσμενέων προφυγόντα μόθον κῆράς τε βιαίους)

ΕΛΛΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΟΥ.
ΕΛΛΗΝ ΕΝΩΣΟΥ ΜΕ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΓΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΙΣ
ΕΛΛΗΝ ΣΥ ΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΗΜΙΘΕΟΣ ΗΡΩΣ
ΕΛΛΗΝ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ.
ΕΛΛΗΝ ΔΙΩΚΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΟΥΣ.
ΕΛΛΗΝ Ο ΔΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΙΑ
ΚΑΛΕΙ ΕΣΕ ΙΝΑ ΣΩΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΣΟΥ.

ΣΥ ΕΙ Ο ΠΌΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕ ΗΜΙΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.


Πηγή:
Σέκερης Απολλώνας
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ