Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ!!! ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ!!!

ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΑΣ!!!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
ΧΑΙΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΥΣΟΥΝ ΤΕ ΑΘΑΝΑΤΟΝ!!!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΝΑΔΥΕΣΤΕ ΛΑΜΠΡΟΙ!!!
ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ, ΚΟΥΡΗΤΕΣ, ΠΥΘΙΕΣ, ΙΕΡΕΙΕΣ!!!

ΗΜΑΡ ΕΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΓΑΙΑ!!!
ΧΑΙΡΕ ΓΑΙΑ ΘΕΑ, ΗΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙΣ ΤΕ ΣΤΕΝΑΖΕΙΣ ΕΙΣ ΖΥΓΟΥΣ ΙΕΡΟΣΥΛΩΝ!!!


Ο ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, Ο ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΠΑΣΤΡΑΠΤΩΝ ΗΛΙΟΣ, Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΕ ΛΗΤΟΓΕΝΗΣ, Ο ΕΥ-ΜΟΡΦΟΣ ΘΕΟΣ, Ο ΦΩΣ-ΦΟΡΟΣ, Ο ΠΥΡ-ΦΟΡΟΣ ΔΑΪΜΩΝ, ΜΕ ΤΑΣ 7 ΧΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ 7 ΟΥΣΙΑΣ, ΤΕΝΤΩΝΕΙ ΠΥΡΙΝΟΝ ΧΟΡΔΗΝ, ΔΙΑ ΓΕΝΕΣΙΝ ΦΩΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΓΑΙΑ ΜΗΤΡΙ!!!
Η ΓΑΙΑ ΘΕΑ, ΜΗΤΗΡ ΘΕΩΝ Τ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΘΕΩΝ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΙΑΧΩΝ ΤΕ ΘΡΙΑΜΒΩΝ!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ
Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ