Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Ο Ηρακλής κερδίζει τα πολύτιμα Μήλα. (Βίντεο)

Ο αναζητητής τών Χρυσών Μήλων Ηρακλής, αφού αντιμετώπισε πλήθος δυσκολιών, αλλά και με την βοήθειαν αγαθών δυνάμεων, εν τέλει ολοκλήρωσε και αυτόν τον άθλον του.

Στα πολύτιμα Μήλα ήταν γραμμένη η λέξις "ΥΠΗΡΕΣΙΑ". Ο Ηρακλής παραδίδει τα Μήλα στον Ευρυσθέα και εκείνος τού επιτρέπει να τα κρατήση για τον εαυτόν του.


Ο Ήρωας όμως θεωρεί, ότι νόμιμος αποδέκτης τών Μήλων είναι η Θεά τού Πνεύματος Αθηνά και τής τα προσφέρει.

Όμως η Σοφία τής Αθηνάς τού υποδεικνύει, ότι τα Μήλα πρέπει να επιστραφούν εκεί, από όπου ελήφθησαν. Το μήνυμα είναι σαφές, διότι τα Χρυσά Μήλα είναι οι Σοφοί Λόγοι και η λέξις "ΥΠΗΡΕΣΙΑ" υποδεικνύει, ότι κάθε γνώσις οφείλει να υπηρετή, διαχρονικώς, την πρόοδον τής Ανθρωπότητος.

Η διαφύλαξις τών Γνώσεων είναι υποχρέωσις κάθε νοήμονος αναζητητού τής Αληθείας, ώστε χωρίς διαστρεβλώσεις να γίνεται η μεταφορά στους επερχομένους.Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ