Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Τέσσερις Εσπερίδες και ένας Δράκων, φύλακες τών Χρυσών Μήλων... (Βίντεο)

Τα ονόματα τών Εσπερίδων, που μαζί με τον Δράκοντα φυλάσσουν τα τρία πολύτιμα Χρυσά Μήλα, μάς οδηγούν σε σπουδαία συμπεράσματα.
Κατά τον Κώδικα τού Έλληνος Λόγου:
Η ΑΙΓΛΗ σημαίνεται ως η αιωνία λαμπρότης.
Η ΕΡΥΘΕΙΑ είναι η υπερτάτη Αλήθεια, η οποία εμπεριέχει το ρήμα "ερύω" = έλκω και σημαίνει την έλξιν προς το Θείον Φώς.Η ΑΡΕΘ-ΟΥΣΑ είναι το υπέρτατον Φως, που φέρει σε θέασιν την ουσίαν, η οποία είναι ΟΥΣΑ = υπάρχουσα.
Η ΕΣΤΙΑ, τέλος, είναι ΕΣ = το πορευόμενον έσω φως, ΤΙΑ = που στερεώνει τα σώματα.
Ο ΔΡΑΚΩΝ, ως ενισχυτική δύναμις, σημαίνεται ΔΡΑ = δύναμις φωτορροής, ΚΩΝ = εδώ κάτω, διά Νοός και Νόμου.
Ο Δράκων, με το Κ+Ν, δηλώνει την έννοιαν τού ρήματος κινώ, αλλά και κον(ν)έω, διότι η αγαθή δύναμις είναι δράσις, στην υπηρεσίαν τής Γνώσεως...Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ