Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΣΙΣ / ΑΘΗΝΑ / ΝΗΙΘ / ΣΩΘΙΣ / ΚΥΩΝ!!!

«ΕΓΩ ΕΙΜΙ η εν τω άστρω τω ΚΥΝΙ επιτέλλουσα, κατακολουθών τω ΩΡΙΩΝΙ τω αστερισμώ του ΟΣΙΡΙΔΟΣ» 
(ΑΠΟ ΥΜΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΙΔΑ (ΕΠΙ ΣΤΗΛΗΣ) - ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, Βιβλίο Α΄)

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ « ΠΕΡΙ ΊΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ» ΓΡΑΦΕΙ:

«...καὶ καλεῖσθαι ΚΥΝΑ μὲν τὴν ἼΣΙΔΟΣ ὑφ´ ἙΛΛΗΝΩΝ, ὑπ´ ΑἰΓΥΠΤΙΩΝ δὲ ΣῶΘΙΝ, ὨΡΙΩΝΑ δὲ τὴν ὭΡΟΥ, τὴν δὲ ΤΥΦῶΝΟΣ ἄΡΚΤΟΝ.»
«..και ονομάζονται «ΚΥΩΝ» η ψυχή τής ΊΣΙΔΑΣ – από τους ΈΛΛΗΝΕΣ, και «ΣΩΘΙΣ» από τους ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ – «ΩΡΙΩΝ» η ψυχη τού ΏΡΟΥ και «ΆΡΚΤΟΣ» τού ΤΥΦΩΝΑ.»


«….Ἔτι δὲ καὶ στρατηγὸν ὀνομάζουσιν ὌΣΙΡΙΝ καὶ κυβερνήτην ΚΑΝΩΒΟΝ, οὗ φασιν ἐπώνυμον γεγονέναι τὸν ἀστέρα, καὶ τὸ ΠΛΟῖΟΝ, ὃ καλοῦσιν ἝΛΛΗΝΕΣ ἈΡΓΩ, τῆς ὈΣΙΡΙΔΟΣ νεὼς εἴδωλον ἐπὶ τιμῇ κατηστερισμένον οὐ μακρὰν φέρεσθαι τοῦ ὨΡΙΩΝΟΣ καὶ τοῦ ΚΥΝΟΣ, ὧν τὸν μὲν ὭΡΟΥ τὸν δ´ ἼΣΙΔΟΣ ἱερὸν {ΑἰΓΥΠΤΙΟΙ} νομίζουσιν.»
«Προσέτι ονομάζουν στρατηγό τον ΌΣΙΡΗ, κυβερνήτη τον ΚΑΝΩΒΟ, τού οποίου το όνομα φέρει ο αστέρας, και το πλοίο – αυτό που οι ΈΛΛΗΝΕΣ αποκαλούν ΑΡΓΩ – είδωλο τού πλοίου τού ΟΣΙΡΙΔΑ, που γιά να τον τιμήσουν το έκαναν αστερισμό, ο οποίος δεν κινείται μακριά από τους αστερισμούς τού ΩΡΙΩΝΑ και τού ΚΥΝΟΣ, από τους οποίους οι ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ θεωρούν τον έναν ΙΕΡΟ τού ΏΡΟΥ και τον άλλον ΙΕΡΟ τής ΊΣΙΔΑΣ.»

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Ο ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ, ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΑΝ ΑΘΗΝΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΑΝ ΙΣΙΔΑ.
Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΥΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΩΡΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΟΔΩΡΟΝ Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΕΧΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΑΪΔΑ( Μαρτυρίες της υπάρξεώς της από 3100-3050 π.Χ) ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΦΑΝΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ.

ΣΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

«Ἔστιν τις κατ' ΑἴΓΥΠΤΟΝ,” ἦ δ' ὅς, “ἐν τῷ ΔΕΛΤΑ, περὶ
ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ ΝΕΙΛΟΥ ῥεῦμα ΣΑΪΤΙΚὸΣ
ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις
ΣΑΙΣ – ὅθεν δὴ καὶ ἌΜΑΣΙΣ ἦν ὁ βασιλεύς – οἷς τῆς πόλεως
ΘΕὸΣ ἀΡΧΗΓΟΣ τίς ἐστιν, Αἰγυπτιστὶ μὲν τοὔνομα ΝΗΙΘ, Ἑλ-
ληνιστὶ δέ, ὡς ὁ ἐκείνων λόγος, ἈΘΗΝᾶ· μάλα δὲ φιλ-ΑΘΗΝΑΙΟΙ
καί τινα τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ' εἶναί φασιν.»
(ΠΛΑΤΩΝ "ΤΙΜΑΙΟΣ" [21ε] Stephanus page 21, section e)


ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ Ο ΟΣΙΡΙΣ (Ο-ΣΙΡΙΣ) ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕΙΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΙΣ(ΑΘΗΝΑ) ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ/ΑΡΤΕΜΙΣ/ΕΚΑΤΗ (ΔΙΚΕΡΑΤΟΣ "ΜΗΝΗ" - «…ΔΙΑ ΣΕΛΗΝΗ, ΤΑΥΡΟΚΕΡΩΣ ¨ΜΗΝΗ...»(Ορφικός Ύμνος ΣΕΛΗΝΗΣ)

«..Εἰσὶ γὰρ οἱ τὸν ὌΣΙΡΙΝ ἄντικρυς ἥΛΙΟΝ εἶναι καὶ ὀνομάζεσθαι ΣΕΙΡΙΟΝ ὑφ´ ἙΛΛΗΝΩΝ λέγοντες, εἰ καὶ παρ´ ΑἰΓΥΠΤΙΟΙΣ ἡ πρόθεσις τοῦ ἄρθρου τοὔνομα πεποίηκεν ἀμφιγνοεῖσθαι, τὴν δ´ ἾΣΙΝ οὐχ ἑτέραν τῆς ΣΕΛΗΝΗΣ ἀποφαίνοντες• ὅθεν καὶ τῶν ἀγαλμάτων αὐτῆς τὰ μὲν ΚΕΡΑΣΦΟΡΑ ΤΟῦ ΜΗΝΟΕΙΔΟῦΣ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΜΙΜΗΜΑΤΑ, τοῖς δὲ μελανοστόλοις ἐμφαίνεσθαι τὰς κρύψεις καὶ τοὺς περισκιασμοὺς ἐν οἷς διώκει ποθοῦσα τὸν ἥΛΙΟΝ. Διὸ καὶ πρὸς τὰ ἐρωτικὰ τὴν ΣΕΛΗΝΗν ἐπικαλοῦνται...».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΓΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΝΤΕΣ, ΑΦΗΣΑΝ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΓΑΙΑΝ ΚΑΙ ΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ, ΟΠΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΒΑΡΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΚΕΜ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΑΝ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΕΣ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΜΟΡΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΥΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΘΗΛΕΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΘΕΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΙΝΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Η ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΣ:
ΧΘΟΝΟΣ - ΣΕΛΗΝΗΣ / ΗΛΙΟΥ - ΣΕΙΡΙΟΥ,
ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑΠΥΡΟΣ, ΩΘΕΙ ΕΙΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΓΕΙ ΠΥΛΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗΣ!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ
Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ