Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Ποιοι είναι οι 10 νόμοι του Σόλωνα για τον έντιμο βίο;

Αυτοί είναι οι Δέκα νόμοι (ηθικοί) του Σόλωνα για μια ανώτερη πνευματική, και κοινωνική ζωή.

 • Μὴ ψεύδου.
   
 • Τὰ σπουδαῖα μελέτα.
   
 • Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·
   
 • Οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.
   
 • ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.
   
 • Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.
   
 • Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.
   
 • Μὴ κακοῖς ὁμίλει.
   
 • Θεοὺς τίμα.
   
 • Γονέας αἰδοῦ.


Πηγή: