Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ!!!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΩΤΟΔΟΤΗ!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΥΠΕΡΙΩΝ ΥΨΙΣΤΕ ΗΛΙΕ!

ΧΑΙΡΕ Ω! ΣΕΙΡΙΕ ΠΑΝ-ΦΩΤΕ ΑΣΤΗΡ!

ΧΑΙΡΕ ΦΟΙΒΕ ΛΑΜΠΡΕ, ΟΥΡΑΝΟΣΤΑΛΤΕ!

ΧΑΙΡΕ ΑΚΤΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΛΑΜΨΕΩΣ!

ΧΑΙΡΕ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!

ΧΑΙΡΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΫΛΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ!

ΧΑΙΡΕ ΚΡΑΤΑΙΕ ΔΗΛΙΕ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΖΩΟΥ ΠΥΡΟΣ!

ΧΑΙΡΕ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΕ ΘΕΕ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΝΟΟΣ!

ΧΑΙΡΕ ΘΕΕ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ! ΣΥ ΕΙ Ο ΣΩΖΩΝ ΜΥΣΤΑΣ ΙΚΕΤΗΡΙΔΙ ΦΩΝΗΙ!

ΕΛΘΕ Ω! ΘΕΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΟ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ

Πηγές:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ