Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Ο "Κόκκινος Δράκος" ήταν έμβλημα της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του βασιλιά Αρθρούρου της Αγγλίας, ενώ σήμερα εμφανίζεται στην σημαία της Ουαλλίας.

Στις Βρεττανικές Νήσους υπήρχαν δύο διαφορετικοί Δράκοι, ο λευκός που συμβόλιζε την Αγγλία και ο κόκκινος που συμβόλιζε την Ουαλλία. Η αρχαία ιστορία της Βρεττανίας λέει ότι ο λευκός Δράκος πολέμησε σε ένα πόλεμο μέχρι θανάτου με τον κόκκινο Δράκο και νικητής αναδείχτηκε ο κόκκινος.Η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, καθόρισε επίσημα από το 1952 τον κόκκινο Δράκο ως σύμβολο της Ουαλλίας, επειδή θεωρεί την Αγγλική Δυναστεία ως συνέχεια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία επίσης είχε σαν έμβλημα τον κόκκινο Δράκο. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την βουλή των Λόρδων, αφού και οι αρχαίοι Βρεττανοί λάτρευαν τον μεγάλο κόκκινο Δράκο που βγήκε από την θάλασσα.

Οι κόκκινοι Δράκοι στην Βρεττανία πάντα θεωρούνταν σαν οι φύλακες του βασιλικού θρόνου και συμβόλιζαν την δύναμη του, ένεκα δε τούτου ο κόκκινος Δράκος ονομάζεται και "Θηρίο της Βασίλισσας".

Σήμερα η μυστική οργάνωση των εστεμμένων της Ευρώπης έχει την ονομασία "Κόκκινος Δράκος". Απαρτίζεται από μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης και από μεγιστάνες του χρήματος με προεξέχοντα τον οίκο των Rothschild, ο οποίος βαστάζει την κόκκινη ασπίδα προστασίας των βασιλέων. Δύο εξέχοντα μέλη της οργάνωσης αυτής, φέρονται να έχουν απ' ευθείας συνεργασία με τα υπολείμματα των αποστατών του Κρόνου..

"Το Απόλυτο Μυστικό", Γ. Καλογεράκη


The City of London statue of the Great Draco, alleged secret God of the RKM (Rothschild Khazarian Mafia) and largest parasite of humans in history.


Πηγή:
Nicos Kastanias
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ