Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

«ΕΣΘ΄ ΗΜΑΡ, ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΕΤΑΙ»

ΗΜΑΡ ΕΣΤΙ!
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!
ΑΨΑΤΕ ΔΑΔΑΣ ΤΕ ΠΥΡΣΟΥΣ!

ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΥΘΙΑΣ!
ΑΠΟΛΛΩΝ Ο ΣΕΙΡΙΟΣ ΗΛΙΟΣ, Ο ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Ο ΕΥΜΟΡΦΟΣ ΘΕΟΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΔΡΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΓΑΙΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ, ΕΔΡΕΥΕΙ!
ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΞΑΣΤΕ ΑΥΤΟΝ!!!«ΕΣΘ΄ ΗΜΑΡ, ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΕΤΑΙ»

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ