Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Η Διαλεκτική στον Πλάτωνα - Δημήτρης Κωστελέτος | Από τις Φρυκτωρίες (Βίντεο)

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν την ομιλία του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ με θέμα: "Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ".
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης - Ιστορικό Καφενείο «Η Ωραία Ελλάς», στην Αθήνα, στις 15/2/2017.


Στοιχεία ομιλίας:
"τὸν δ’ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι ἐπιστάμενον ἀλλὰ τι σὺ καλεῖς ἤ διαλεκτικόν; " (Πλάτων – Κρατύλος, 390.c)
Απόδοση: εκείνον ο οποίος γνωρίζει να ερωτά και να απαντά δεν τον ονομάζεις διαλεκτικό;

"δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ᾽ εἶδος λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισμῷ συναιρούμενον" (Πλάτων - Φαίδρος, 249.b.6)
Απόδοση: ο άνθρωπος εκ φύσεως δύναται να εννοεί τις γενικές έννοιες των πραγμάτων, ήτοι το προσλαμβανόμενο πλήθος δια των αισθήσεων να το ανάγει σε ένα διαφορετικό λογισμό.

"Τα ενδιάμεσα του διαφεύγουν, αυτά που κάνουν την διάκριση μεταξύ του ενός και των πολλών. Πόσα και ποια είναι τα είδη των ήχων, αυτό κάνει τη γνώση". (Φίληβος )

Ο Πλάτων κατανόησε ότι μέσα στον κόσμο της ακατάπαυτης ροής, ο άνθρωπος διαρκώς βρίσκεται σε ένα "προς Είναι", προς ένα "Επέκεινα". Η εικόνα, που αποκτά για την κατάσταση του εαυτού του και του κόσμου, μέσα από τις σημασίες, που αποδίδει στα αντικείμενα της αίσθησης με τη μεσολάβηση της μνήμης κάτω από το "βάρος" της ηδονής και είναι δυνατόν να μετατραπεί, μέσα από τη δράση και την παιδεία του, τον καθορίζει αποφασιστικά.
Μέσω της γλώσσας, που αγωνιωδώς αναφέρεται στο "Είναι", επιδίδεται σε ένα άθλημα απελευθερωτικό, διερωτώντας τον έρωτα και τα ομόριζα την έριδα αλλά και το ίδιο το ερώτημα του "Είναι". Το πλαίσιο της διερώτησης είναι ο διάλογος, που αποφεύγει την προκατάληψη και την προκατασκευή, την περιοριστική ιδεολογία των στενών συμφερόντων, για να ανοιχτεί στο παιχνίδι του Κόσμου, προσδοκώντας να σταθεί στο "υγιές μέρος των λόγων", ώστε να βρεθεί ένας τόπος "αυθεντικής" ύπαρξης, ένας τόπος του "μεταξύ".
Αυτός ο διάλογος, διατηρεί στον πυρήνα του την διαλεκτική, που είναι μέθοδος, επιστήμη, δύναμις, πορεία, διάλεκτος, τέχνη και πραγματεία, μαζί διαλέγεσθαι και διαλέγειν, συλλογισμός και δράση, έλεγχος και απόφαση, συμμετοχή και επιλογή. Ο "παρηγορητικός" αυτός λόγος, που πλάθει αδιάλειπτα τους κανόνες του, συνενώνει λόγο και μύθο, γνώμη και γνώση και στοχεύει σε ένα αποκαλυπτικό "οράν", βγάζοντας στην επιφάνεια όλες τις αβεβαιότητες, έχει τη δύναμη της βεβαιότητας.
Δημήτριος Π. Κωστελέτος


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ομιλητή:
Ο Δημήτριος Π. Κωστελέτος είναι αρχιτέκτων μηχανικός του Ε.Μ.Π. Έχει πραγματοποιήσει σειρά αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών έργων ποικίλων χρήσεων, που συνοδεύτηκαν από ανάλογες δημοσιεύσεις. Έχει κληθεί από διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και εν συνεχεία οργανώσει σειρά διαλέξεων – ομιλιών σε θέματα σύγχρονης σκέψης, τέχνης και αρχιτεκτονικής. Επιχειρεί να αρθρώσει έναν ολικό στοχαστικό λόγο, που συνενώνει διαφορετικές περιοχές δημιουργίας όπως η τέχνη, η επιστήμη, η ψυχική και η καθημερινή ζωή. Οι εκτεταμένες επεξεργασίες του παρουσιάστηκαν σε σειρά ομιλιών, από το 2002 έως σήμερα, απευθύνθηκαν σε ευρύ κοινό και είναι ενδεικτικές και κομβικές στιγμές αυτής της προσπάθειας.

Οι αναδημοσιεύσεις των ΦΡΥΚΤΩΡΙΩΝ (fryktories.net) είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας και μπορείτε να τις βρείτε συσσωρευμένες στην καρτέλα "ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ" - "ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ"

Πηγή:
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ